Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gastronomide Sürdürülebilir Bir Yaklaşım: Dijital Teknolojiler

I. Uluslararası Turizmde Yeni Jenarasyonlar ve Yeni Trendler Kongresi., Sakarya, Turkey, 1 - 03 November 2018, pp.670-672

Türk Mutfağında Fonksiyonel Gıdaların Önemi

I.Uluslararası Turizmde Yeni Jenerasyonlar ve Yeni Trendler Kongresi, Sakarya, Turkey, 1 - 03 November 2018

Microwave Drying as an Alternative to Dry Meat Products and Its impact on DNA Integrity and SDS-PAGE Protein Profile

The 4th International Symposium on “Traditional Foodsfrom Adriatic to Caucasus”, Girne, Cyprus (Kktc), 19 - 21 April 2018

EFFECT OF PARTIAL SUBSTITUTION OF SODIUM CHLORIDE ON THE DRYING CHARACTERISTICS OF BEEF SLICES

63th International Congress of Meat Science and Technology, 13 - 18 August 2017, vol.1, pp.668-669

MICROWAVE DRYING OF SALTED AND NON-SALTED BEEF

6th International Congress on Food Technology, 18 - 19 March 2017, vol.5

ET ÜRETİM ZİNCİRİNDE ETİK KONULAR

1. TARIM VE GIDA ETİĞİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 10 - 11 March 2017

Adding Value to Mechanically Deboned chicken Meat by Drying

18th IUFoST - WorldCongress of Food Science and Technology, 21 - 25 August 2016

Books & Book Chapters

Hayvansal Gıda Üretimi

in: Gıda Felsefesi, Doğan Murat, Editor, Nobel, Ankara, pp.203-233, 2021

Gıda Endüstrisinde Sürdürülebilirlik

in: Gıda Mühendisliğine Giriş, Dr. Murat Doğan, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Ankara, pp.405-432, 2020

Edible Films and Coatings: Sensory Aspects

in: Edible Films and Coatings Fundamentals and Applications, M. Pilar Montero, M. Carmen Gómez-Guillén, M. Elvira López-Caballero, Gustavo V. Barbosa-CánovasHardback £159.00, Editor, CRC Press., pp.497-519, 2017

1. Bölüm Et Teknolojisi

in: Her Yönüyle Gıda, Fügen Durlu Özkaya, Serap Coşansu, Kamuran Ayhan, Editor, Sidaş, İzmir, pp.1-38, 2015