Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

GASTRONOMİ VE SİNEMA: FRANSIZ MUTFAĞI İTALYAN MUTFAĞINA KARŞI

7th International Gastronomy Tourism Studies Congress, Kastamonu, Turkey, 28 - 30 September 2023

Toplu Yiyecek Üretimi Gerçekleştiren İşletmelerde Fiziki Mutfak Planlaması

IV. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi, Afyon, Turkey, 6 - 09 October 2022

Yerli Olmayan Turistlerin Türk Mutfağı Hakkındaki Görüşleri

IV. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi, Afyon, Turkey, 6 - 09 October 2022

TURİZM BROŞÜRLERİNDE KADIN İMAJI: SEMİYOTİK BİR ANALİZ

2nd International West Asia Congress of Tourism Resarch, 27 - 30 September 2018

The Semiotic Analysis of Safranbolu Photographs: A Case Study on Visitors’s Comments

International West Asia Congress of Tourism Resarch, 28 - 30 September 2017

Butik Otel İşletmelerinde Yenilik Yönetimi Uygulamaları: Safranbolu Örneği

1. Uluslararası Turizmin Geleceği İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 28 - 30 September 2017

Books & Book Chapters

THE PEER EDUCATION MODEL IN GASTRONOMY EDUCATION APPLICABILITY

in: RESEARCHINHUMANITIES AND SOCIALSCIENCES, Babacan, H. & Bayram, E., Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.247-260, 2023

MARMARA BÖLGESİ-2

in: TÜRKİYE’NİN GELENEKSEL PEYNİRLERİ VE PEYNİR TURİZMİ POTANSİYELİ, , Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.377-386, 2023

Applicability of the 5E and 7E Model in Gastronomy Education

in: Interpretive Research Humanities and Social Sciences, Gölen, Z., Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.227-255, 2022

The Effects of Use of Restaurant Management Systems Perceived by the Personnel According to Their Demographic Characteristics

in: Handbook of Research on Smart Management for Digital Transformation, Barbosa Belem, Filipe Sandra, Santos Claudia Amaral, Editor, IGI Global, pp.256-274, 2022

The Effects of Use of Restaurant Management Systems Perceived by the Personnel According to Their Demographic Characteristics

in: Handbook of Research on Smart Management for Digital Transformation, Barbosa Belem, Filipe Sandra, Santos Claudia Amaral, Editor, IGI Global, pp.256-274, 2022

A Lıterature Review on The Usage Areas of The Fuzzy Vikor Method in Food Beverage Enterprises

in: Nev Searches and Studies in Social And Humanities Sciences, ASSOC. PROF.DR. CEYLAN ÇATALCALI, Editor, İzmir: Serüven Yayınevi, pp.78-94, 2021

Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Dematel Yöntemi İle Tedarikçi Seçiminin Uygulanabilirliği

in: Güncel Turizm Araştırmaları, DOÇ. DR. MEHMET SARIOĞLAN, Editor, Ankara: Akademisyen Yayınevi, pp.125-138, 2020

Metrics

Publication

25
UN Sustainable Development Goals