Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Index of Suspicion in the Nursery

NEOREVIEWS , vol.6, no.10, pp.479-480, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Steroid Dirençli Akut Graft Versus Hastalığında Ethanercept Basiliximab Deneyimi

14.Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 March 2023, vol.1, pp.101

Pazopanib Maintenance Therapy For Ewing Sarcoma In Pediatrıc Patients

54th Congress of the International Society of Paediatric Oncology (SIOP), Spain, 28 September 2022, vol.69, pp.249

Steroid Dirençli Akut Graft Versus Host Hastalığında Ethanercept Basiliximab Deneyimi

14. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, Turkey, 10 March 2022, pp.101-102

SINGLE CENTER EXPERIENCE: ASSOCIATION OF FLT3 MUTATIONS WITH GENDER AND AGE IN AML

3rd International Cancer and Ion Channels Congress, İstanbul, Turkey, 16 - 18 September 2021

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ (HKHN) SONRASI ÇOCUK VE ADOLESANLARIN İSKELET PROBLEMLERİ

13. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, 02 April 2021

Quality of life assessment after pediatric hematopoietic stem cell transplantation

The 46th Annual Meeting of the European Society for Blood and Marrow Transplantation, 29 August 2020, vol.55, pp.786-787 identifier identifier identifier

The Effect Of Early Warning Scorıng System In PediatrıcIntensive Care Unit On Mortality After Pediatric Hematopoietic Stem Cell Transplantation

The 44th Annual Meeting of the European Society for Blood and Marrow Transplantation: Physicians Poster Sessions, Lisbon, Portugal, 11 - 21 March 2018

Viral infections except cytomegalovirus in pediatric stem cell transplantations

IXth International Eurasian Hematology Oncology Congress 2018, 17 October 2018

Steroid bağımlı veya Steroid refrakter graft versus host hastalığında mezenkimal kök hücre kulanımı

1.Medipol Hematoloji Sempozyumu, Graft Versus Host Hastalığı, İstanbul, Turkey, 06 October 2018, vol.1, pp.90-93

KRONiK GRAFT-VERSUS-HOST HASTALIĞINDA ORGANA YÖNELİK YAKLA$IMLAR NADİR TUTULAN ORGANLAR

1.medipol hematoloji sempozyumu graft versus host hastalığı, 06 July 2018

Proactive Interventional Feeding in Pediatric BMT Recipients: Is it needed?

42nd Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation, Valencia, Spain, 3 April - 06 June 2016, vol.51, pp.466

propranolol as a first line treatment of hemangioma single center experience

47th congress of the international society of pediatric oncology, South Africa, 08 October 2015

CANCER IN CHILDREN REFUGEE CHILDREN

47TH CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF PEDIATRIC ONCOLOGY, Cape-Town, South Africa, 08 October 2015

EVALUATION OF HEALTH RELATED QUALITY OF LIFE IN CHILDREN WITH CANCER AND IN THEIR MOTHERS

47TH CONGRESS OF THE İNTERNATİONAL SOCİETY OF PEDİATRİC ONCOLOGY, Turkey, 08 October 2015

Hemofili A ve B hastalarında cerrahi deneyimimiz

12. Ulusal Hemofili Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2015

von Willebrand tanılı olgularımıza retrospektif bakış

12. Ulusal Hemofili Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2015

İnhibitör pozitif hemofili A hastasının yönetimi

Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu, Antalya, Turkey, 6 - 05 February 2015

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ HASTALARINDA CD 10 EKPRESYONUNUN PROGNOSTİK ÖNEMİ

XXXIX. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ & VIIIth BALKAN DAY of HEMATOLOGY, Antalya, Turkey, 23 October 2013

ÇOCUKLUK ÇAĞI AKUT LÖSEMİLERİNDE KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU

7. ULUSAL KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU ve KÖK HÜCRE TEDAVİLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 08 March 2012

NON-HODGKIN LENFOMALI HASTALARIMIZ

XVI.TPOG ULUSAL PEDİATRİK KANSER KONGRESİ, Samsun, Turkey, 18 May 2010

NÖTROPENİK ATEŞLİ ÇOCUKLARDA MANTAR ENFEKSİYONLARI

XVI.TPOG ULUSAL PEDİATRİK KANSER KONGRESİ, Samsun, Turkey, 18 May 2010

Books & Book Chapters

Çocukluk ve Adölesan Lösemilerinde Hücresel Tedavide Sorunlar ve Güncel Sonuçlar

in: TÜRKİYE KLİNİKLERİ ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ ÖZEL ÇOCUKLUK VE ADÖLESAN ÇAĞIN LÖSEMİ VE LENFOMALARINDA İMMÜNOTERAPİDE GÜNCEL YAKLAŞIM VE SONUÇLARI, ÇETİNGÜL NAZAN, Editor, TÜRKİYE KLİNİKLERİ, Ankara, pp.9-15, 2020

KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU VE ENFEKSİYONLAR

in: Hematolog Hematolojide Destek Tedaviler, , Editor, GALENOS YAYINEVİ, İstanbul, pp.247-302, 2020

Dalak ve hastalıkları

in: Pediatri, NEYZİ OLCAY, ERTUĞRUL TÜRKAN, DARENDELİLER FEYZA, Editor, NOBEL TIP, İstanbul, pp.1661-1664, 2020

Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri ve Tromboz

in: Türkiye Klinikleri Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Özel Konular Çocukluk Çağında Tromboz, Orhaner Betül, Editor, TÜRKİYE KLİNİKLERİ, Ankara, pp.63-67, 2020

Akut Myeloid Lösemi

in: Temel Pediatri, HASANOĞLU ENVER, DÜŞÜNSEL RUHAN, BİDECİ, AYSUN, BODUROĞLU KORAY, Editor, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, pp.1879-1881, 2020

yenidoğan tümörleri

in: Neonataloji, Dağoğlu Türkan, Ovalı Fahri, Editor, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.1071-1082, 2018

Konjenital Nötropeni

in: Türkiye Klinikleri Hematoloji Özel Kemik İliği Yetersizlikleri, FIRATLI TUĞLULAR AYŞE TÜLİN, Editor, TÜRKİYE KLİNİKLERİ, Ankara, pp.8-15, 2018