Treosulfan- Fludarabine -Tiotepa ile Busulfan-siklofosfamid hazırlama rejimi alan talasemi majorlu çocuk hastaların karşılaştırmalı sonuçları: Tek merkez deneyimi


YAMAN Y.

CERRAHPAŞA PEDİATRİ GÜNLERİ SEMPTOMDAN TANIYA, 15 April 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes