Kök Hücre Nakli Sonrası İmmünsüpresan İlaç Kullanımına Bağlı Gelişen Posterior Reversibl Ensefalopati Sendromu: Vaka Sunumu


ŞAHİN Ş., TELHAN L., YAMAN Y., TOPÇU Y., AKAN G. E.

2. Türk Pediatri Kurumu Genç Pediatristler Kongresi ve Pratikte Güncellemeler Sempozyumu, Turkey, 2 - 04 December 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes