Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Analysis Of Mobile Location-Based Gamification Strategy Within The Framework Of Race Model As A Loyalty Campaign

Latin America 3rd International Conference On Scientific Researches, New York, United States Of America, 6 - 07 August 2022, pp.284-291

E-Ticaret Sitelerinde İkna Teknolojilerinin Sektörel Bazlı Karşılaştırmalı Analizi

8th International "Communication In The New World" Congress, Adıyaman, Turkey, 1 - 03 July 2022

Kullanışlar ve Doyumlar Kuramı Temelinde Sosyal Medya Kullamında Bir Tetikleyici Olarak Sosyal Bağ İhtiyacı ve Beynin Ödül Merkezinin Rolü

IMDAC 2018 I. Uluslararası Multidisipliner Dijital Bağımlılık Kongresi, Bursa, Turkey, 14 - 16 November 2018

İnternet Sitelerinde İkna Teknolojilerinin Kullanımı: Turizm Sektörü Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme

II. Uluslararası Turizmin Geleceği İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, Mersin, Turkey, 27 - 29 September 2018

Books & Book Chapters

Dijital İletişimde Tutum Değişikliğinin Deepfake Teknolojisi Kullanılarak Tetiklenmesi Üzerine Bir İnceleme

in: Sosyal Medya ve Sanal Dünyada Simülasyon Evreni ve Tüketim, Birol Murat, Söğüt Yasin, Editor, Nobel Bilimsel, Ankara, pp.117-133, 2022

Dijital Platformlarda İkna Teknolojileri Ekseninde Netflix'in İzleyici Tutundurma Stratejilerinin Analizi

in: Netflix Etkisi: Dijital Çağda Ekran Kültürü, Kenan Duman, Editor, Urzeni, pp.96-116, 2022

Covid-19 Pandemisi Sürecinde Filantropi Bağlamında Tüketicilerin Yardımsever Marka Beklentilerinin İncelenmesi

in: Medya,Kriz İletişimi ve Sosyal Ağlar Covid-19 Pandemi Sürecinde İletişim, Mavnacıoğlu, Korhan, Editor, Çizgi Kitabevi, pp.391-418, 2021 Sustainable Development

Chatbot Senaryo Tasarımı Bağlamında B2B Pazarlama İletişiminde Vaka İncelemesi

in: Gelenekselden Geleceğe Erişilebilirlik / Yaklaşımlar - Çözümler, Eken İhsan, Editor, Çizgi Kitabevi, pp.235-257, 2021

Sharenting Bağlamında Ebeveynlerin Sosyal Medya Kullanımı ve Çocukların Mahremiyet Hakları Üzerine Bir İnceleme

in: Sosyal Medya Psikolojisi, Şebnem Özdemir, Gül Dilek Türk, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Ankara, pp.199-222, 2021

Sharenting Bağlamında Ebeveynlerin Sosyal Medya Kullanımı ve Çocukların Mahremiyet Hakları Üzerine Bir İnceleme

in: Sosyal Medya Psikolojisi, Özdemir Şebnem,Türk Gül Dilek, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.200-221, 2020

Sosyal Etki Kuramı Temelinde Sosyal Medyada Ayna Nöronların Kullanıcı Davranışlarına Etkisi

in: Bilişimde Güncel Uygulamalar, Cengizhan Cahit,Kartal Elif,Balaban Erdal, Editor, Çağlayan Kitabevi, İstanbul, pp.81-94, 2020

İkna Teknolojileri

Çizgi Kitabevi, 2018