General Information

Institutional Information: Iletişim Fakültesi, Medya Ve Görsel Sanatlar Bölümü
Research Areas: Social Sciences and Humanities