General Information

Institutional Information: Işletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Insan Kaynakları Yönetimi Bölümü
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Management