Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Eğitim Diplomasisi: Kavramsal Bir Çerçeve

Türkiye Eğitim Dergisi , vol.4, no.1, pp.1-12, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÖĞRETİMSEL LİDERLİK VE ÖĞRETMEN ÖZ YETERLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN KÜLTÜREL BAĞLAMDA İNCELENMESİ

7th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH, Gaziantep, Turkey, 21 January 2022, pp.505-506

Covid 19 Sürecinde Öğretmenlerin Ölçme Değerlendirme Yaklaşımlarına İlişkin Görüşleri

EĞİTİMDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI ULUSAL KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 28 - 30 May 2021, pp.72-73

SOSYAL MEDYANIN OKUL KÜLTÜRÜ ALGISI: EKŞİ SÖZLÜK ÖRNEĞİ

7TH INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES - HUMANITIES AND EDUCATION, İstanbul, Turkey, 23 - 24 October 2020, pp.118-126

AVRUPA REFERANS ÇERÇEVESİ BAĞLAMINDA MESLEKİ EĞİTİMDE KALİTE

II. EĞİTİM KONGRESİ “Eğitimden Üretime Sektörle İş Birliğine”, Antalya, Turkey, 24 - 25 October 2016, pp.653-662

MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ZEKÂ ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARI VE DERSE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

The Ninth International Congress of Educational Research "Education and Educational Research for the Participatory Democracy and Public Democratic Consciousness ", Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.564

ÇOKLU ZEKÂ UYGULAMALARININ FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ BAŞARISI VE TUTUMUNA ETKİSİ

The Ninth International Congress of Educational Research "Education and Educational Research for the Participatory Democracy and Public Democratic Consciousness ", Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.406

Eğitim Örgütlerinde Yöneticilerin Liderlik Tarzlarına Göre Öğretmenlerin Örgütsel Davranış Spektrumu

IIIrd INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.616-617

Books & Book Chapters

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME STANDARTLARI KONUSUNDA BİR SİSTEMATİK LİTERATÜR İNCELEME

in: Eğitim Politikası, , Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.119-140, 2018

EĞİTİME YAPILAN YATIRIMLAR VE PISA SONUÇLARI:KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME

in: Eğitim Politikası, , Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.79-109, 2018

SINIF YÖNETİMİ ALANINDAKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

in: Eğitim Politikası, , Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.355-376, 2018