Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sağlık Hizmetlerinde Dijitalleşmeyi Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ve İlişkili Çözüm Önerileri

II. Sağlık Hizmetlerinde Yenilikler ve Teknoloji Sempozyumu, Çorum, Turkey, 28 - 29 December 2023, vol.1, no.1, pp.6-7

Site of Establishment Selection of Health Facilities: An Evaluation With Fuzzy AHP Method

18. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 17 December 2023, vol.1, no.1, pp.94-95

Sağlık Teknolojilerinin Kullanımını Etkileyen Faktörlerin DEMATEL Yöntemi ile Değerlendirilmesi

IV. INTERNATIONAL CONFERENCE ON DIFFERENT ASPECTS OF HEALTH, Çanakkale, Turkey, 8 - 09 December 2023, no.51372, pp.148-149

Sağlık Tesislerindeki Kurumsal İletişim Engellerinin Belirlenmesi ve Strateji Önerileri

III. Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansı, Ankara, Turkey, 1 - 04 February 2023, pp.83

Sağlık Tesislerinde Yönetsel Çatışma Olgusu: DEMATEL Yöntemi ile Bir Değerlendirme

3. Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansı, Turkey, 01 February 2023

Türk Sağlık Sisteminin Markalaşmasına Stratejik Bir Bakış

III. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, BİNGÖL-ORDU, Turkey, 12 November 2021, pp.111-119

Effect of Health Transformation Program Applied in Turkey on Islamic Countries

4. International Health Sciences and Management Conference, İstanbul, Turkey, 20 June 2019, pp.882

Effects of Immigration on Individual and Society Health

4. International Health Sciences and Management Conference, İstanbul, Turkey, 20 June 2019, pp.881

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile Sağlık Bakanlığının Değişen Teşkilat Yapısı

2nd International & 12th National Congress on Health and Hospital Administration, Muğla, Turkey, 31 July 2018, pp.1715-1728

İstanbul İli Hemodiyaliz Merkezlerinin Veri Zarflama Analizi (VZA) İle Verimlilik Değerlendirmesi

I. Uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresi, Antalya, Turkey, 22 November 2017, pp.148-150

Books & Book Chapters

Sağlık İşletmelerinde Kültür ve Örgüt Kültürü

in: Sağlık İşletmeleri Bakış Açısıyla Davranış Bilimlerine Giriş, Yüceler, Aydan, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.33-46, 2023

Sağlık Sistemi ve Analitik Düşünme

in: Sağlık Yönetiminde Analitik Düşünme, Demir Uslu, Yeter, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.159-178, 2022

Sağlık İşletmelerinin Fonksiyonları (Üretim-Pazarlama-İnsan Kaynakları-Muhasebe-Satın Alma)

in: Sağlık Kurumları Yönetimi, Demir Uslu, Yeter, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.81-108, 2022

Developing Strategies for Hospitals from Patient and Personnel Perspective with DEMATEL

in: Management Strategies to Survive in a Competitive Environment. Contributions to Management Science, Hasan Dinçer, Serhat Yüksel, Editor, Springer, Cham, pp.1-15, 2022

Developing Qualified Personnel Selection Strategies Using MCDM Approach: A University Hospital Practice

in: Strategic Outlook in Business and Finance Innovation: Multidimensional Policies for Emerging Economies, Hasan Dinçer, Serhat Yüksel, Editor, Emerald Publishing Limited, Bingley, Bingley, pp.195-205, 2021

Public-Private Partnerships and Its Reflections to the Health Sector

in: Multidimensional Perspectives and Global Analysis of Universal Health Coverage, Demir Uslu, Yeter; Dinçer, Hasan; Yüksel, Serhat, Editor, IGI Global, pp.338-356, 2020

Sağlık Tesislerinde Hasta İlişkileri Yönetimi

in: Sağlıkta Tesis Yönetimi, Demir Uslu, Yeter, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.239-256, 2020