General Information

Institutional Information: Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü
Research Areas: Healthcare Management

Names in Publications: Emre Yilmaz