Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Pectus Excavatum Cerrahisi Analjezisinde Serratus Posterior Superior İnterkostal Plan Bloğunun (SPSIB) Etkinliği: Olgu Sunumu

GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ 29. ULUSAL KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 29 September - 01 October 2023

Ölümcül Bir Komplikasyon: Kist Hidatik Rüptürüne Bağlı Anafilaksi

GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ 28. ULUSAL KONGRESİ, Manisa, Turkey, 23 - 24 September 2022

Management In A Case Of Unexpected Malign Hyperthermia: Case Report And Literature Review

1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uluslararası Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 03 December 2021

H1N1- ilişkili ARDS’ de veno- venöz ECMO ile hasta yönetimi

GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ 26.ULUSAL KONGRESİ E KONGRE, İstanbul, Turkey, 17 - 18 September 2020

Ultrasound Eşliğinde Yapılan Erektör Spina Plan Bloğu Katater Uygulaması

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ 51. ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 - 29 October 2017

APENDEKTOMİ YAPILAN HASTALARDA QUADRATUS LUMBORUM BLOK DENEYİMLERİMİZ

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ 51.ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 - 29 October 2017

Karaciğer Hidatik Kist Cerrahisi Öncesinde Gelişen Anaflaksi: Olgu Sunumu

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ 49.ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 2 - 06 December 2015

Books & Book Chapters

KRONİK AĞRILI HASTANIN YÖNETİMİ

in: MİLLER ANESTEZİ, ALİ FUAT ERDEM, Editor, Güneş Kitabevi, İstanbul, pp.1604-1622, 2022

Bölüm 12 – NÖROŞİRURJİK HASTALIKLARDA ANESTEZİ

in: KLİNİK ANESTEZİ, YAVUZ DEMİRARAN, Editor, Hedef Yayıncılık, Ankara, pp.20-30, 2020

Bölüm 6 – PEDİATRİK SEDASYON UYGULAMALARINDA KOMPLİKASYONLAR

in: PEDİATRİK SEDASYON VE ANALJEZİ, YUNUS OKTAY ATALAY,HÜSEYİN ÖZ, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.67-76, 2020

Multimodal Nöromonitörizasyon

in: NeuroICU Yoğun Bakım Kitabı, ÖZLÜ ONUR, GÜLEÇ ERSEL, Editor, HİPOKRAT YAYINEVİ, Ankara, pp.289-324, 2020

MONİTORİZASYON

in: MEDİPOL ANESTEZİYOLOJİ, YOĞUN BAKIM VE AĞRI, HÜSEYİN ÖZ, YAVUZ DEMİRARAN, PELİN KARAASLAN, Editor, HAS KOPYALAMA BASKI VE KIRTASİYE A.Ş., İstanbul, pp.126-135, 2020

GENEL ANESTEZİ UYGULAMA YÖNTEMLERİ VE KOMPLİKASYONLARI

in: MEDİPOL ANESTEZİYOLOJİ, YOĞUN BAKIM VE AĞRI, HÜSEYİN ÖZ, YAVUZ DEMİRARAN, PELİN KARAASLAN, Editor, HAS KOPYALAMA BASKI VE KIRTASİYE A.Ş., İstanbul, pp.137-165, 2020

İNTERSKALEN BLOK

in: PRATİK PERİFERİK SİNİR BLOKLARI EL KİTABI, MEVLÜT ÇÖMLEKÇİ, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTABEVLERİ LTD.ŞTİ, pp.161-174, 2020

İNTERKOSTAL SİNİR BLOĞU

in: PRATİK PERİFERİK SİNİR BLOKLARI EL KİTABI, Mevlüt ÇÖMLEKÇİ, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti., Ankara, pp.399-408, 2020