Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Tıbbi Sosyal Hizmet

Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi , no.52, pp.24-26, 2019 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

POVERTY MANAGEMENT IN LOCAL GOVERNMENTS

2.Uluslararası Hazar Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Azerbaijan, 10 April 2021, pp.691-703

EFFECT OF THE CORONAVIRUS (COVID-19) OUTBREAK ON THE DAILY LIFE OF INDIVIDUALS

V. INTERNATIONAL PARIS CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Paris, France, 24 February 2021

APPROACH AND SOCIAL WORK ROLES IN MENTAL HEALTH

International Journal of Arts and Sciences, Montreal, Canada, 5 - 08 June 2019

Evrensel Değerler Işığında İran’xxda Sosyal Hizmet Uygulamaları

Evrensel değerler ışığında sosyal hizmet uygulamalarında çağı yakalamak, Turkey, 25 - 27 October 2019

Üniversite Öğrencilerinde Flört Şiddetine Yönelik Tutumun Aile İçi Şiddetle İlişkisi

III. ULUSLARARASI STRATEJİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 21 - 22 June 2019

İran’xxda Görme Engelli Kadınlar

Kırıkkale üniversitesi kadın sorunları uygulama ve araştırma merkezi, Kırıkkale, Turkey, 16 May 2013

Strategies and Solutions for Applying of Unprotected Children's Rights in İran

3rd ENSACT Joint European Conference Social Action in Europe, İstanbul, Turkey, 17 April 2013

Books & Book Chapters

GÖÇMENLERİN PSİKOSOSYAL İHTİYAÇLARI VE TÜRKİYE’DE SUNULAN SOSYAL HİZMETLER

in: GÖÇ VE SOSYAL HİZMET, ZUBAROĞLU YANARDAĞ, MELEK; ERKOÇ, BEYZA, Editor, Akademisyen Yayınevi, İstanbul, pp.75-92, 2023

İş bağımlılığı

in: Bağımlılıklar ve Sosyal Hizmet Müdahalesi, Beyza Erkoç, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.223-246, 2022

Alışveriş Bağımlılığı

in: Bağımlılıklar ve Sosyal Hizmet Müdahaleleri, Beyza Erkoç, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.93-101, 2022

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Çocuklara Yönelik Hizmetler

in: Sosyal Hizmet Kuram ve Kuruluşları Merkezi Kamu Kurumları-Uluslararası Kuruluşlar, Nebile ÖZMEN; Abdulhakim BEKİ, Editor, Efeakademi Yayınları, İstanbul, pp.141-172, 2021

Etik ve Sosyal Hizmet

in: Sosyal Hizmet Meslek ve Disiplininin Değer Meslek ve Disiplinler ile İlişkisi, M.Zafer Danış, Beyza Erkoç, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.265-277, 2021

Dezavantajlı/Risk Altındaki Gruplar: Bulaşıcı Hastalığı Olan Bireyler

in: Sosyal Hizmette Dezavantajlı/Risk Altındaki Gruplar II, Hüseyin Doğan, Editor, Nika Yayın Evi, İstanbul, pp.281, 2021

Gerontolojik Sosyal Hizmet Uygulama Düzeyleri

in: Gerontolojik Sosyal Hizmet, Emre Birinci, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.15-27, 2021

Göçmen Çocuklar

in: Çocuklarla Çalışma Temel Alanlar, Uygulamalar, Güncel Tartışmalar, Figen Paslı, Hüsnünur Aslantürk, Editor, Nobel Yyınevi, pp.248-253, 2020

Göçmen Çocukların Sağlık Durumları ve Sosyal Hizmet Müdahalesi

in: Sağlıkta Sosyal ve Güncel Konular, M.Zafar Danış, Editor, Detay Yayıncılık, pp.133-156, 2020

Dezavantajlı/Risk Altındaki Gruplar:Afetzedeler

in: Sosyal Hizmette Dezavantajlı/Risk Altındaki Gruplar, Hüseyin Doğan, Editor, Nika Yayınevi, pp.229-253, 2020

Yaşlılarla Sosyal Hizmet Uygulamalarında Etik

in: Sosyal Hizmet Etiği, Taner Artan Melek Zubaroğlu Yanardağ, Editor, Nika Yayın Evi, pp.221-246, 2020

Ekonomik ve Çalışma Yaşamı Bağlamında Sığınmacı ve Göçmenlerle Sosyal Hizmet

in: kuramsal ve uygulama boyutları ile türkiye’xxde sığınmacı, mülteci ve göçmenlerle sosyal hizmetler, , Editor, transnational press london in the united kingdom, pp.99-112, 2019