COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE YAŞLI BİREYLERİN DURUMUNUN SOSYAL HİZMET BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ


Lotfı S., Meydan S., Özkan A. O.

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, vol.10, no.3, 2023 (ESCI)