Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Tinnitus

Türkiye Klinikleri Dergisi J.E.N.T. , vol.6, no.1, pp.71-84, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Eş Zamanlı Bilişsel ve Serebellar Görevlerin Vestibüler Fonksiyonlara Etkisi.

11th International Medicine and Health Sciences Researches Congress, Turkey, 24 - 25 December 2022

Hastane Tabanlı Popülasyonda Tinnitus Prevalansi ve Hastalık İlişkileri Üzerine Retrospektif Bir Çalışma

XI. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Tarsus, Turkey, 7 - 10 October 2022

Timpanometri Test Hizi Değişiminin Test Parametreleri Üzerine Etkisinin Araştirilmasi

XI. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Tarsus, Turkey, 7 - 10 October 2022

THE EFFECTS OF HADO SPORT ON THE VESTIBULAR SYSTEM

International Scientific Conference “Perspectives in Physical Education And Sport” 21. Edition, Constanta, Romania, 20 - 21 May 2021, pp.99

COMPARISON OF BALANCE PERFORMANCE IN EXPERIENCED AND AMATEUR FOOTBALL PLAYERS

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT”, Köstence, Romania, 20 - 21 May 2021

EVALUATION OF HADO SPORT WITH STATIC POSTUROGRAPHY

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT", Köstence, Romania, 20 - 21 May 2021

AKUSTİK REFLEKS EŞİKLERİNİN SAF SES UYARANI, BBN, LPN VE HPN UYARANLARINDA DEĞİŞİMLERİ

X. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İzmir, Turkey, 25 - 27 December 2020

Classical play audiometry versus animated play audiometry

14th Congress of the European Federation of Audiology Societies, Lisbon, Portugal, 22 May 2019, pp.49

Vestibüler Değerlendirme ve Rehabilitasyon Kursu

8. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 15 October 2018

İşitsel Nöropati Spektrum Bozukluğu Düşünülen Hastalarda Beklenmedik ABR Sonuçları

9. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 13 October 2018

Vestibüler Bozukluğu Olanlarda Denge Stratejileri Kullanımı

9. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 13 October 2018

Tinnitus Treatment Methods:Focus on Musical Therapy

Tinnitus And Decreased Sound Tolerance:Current Status and Future Trends, Tuzla, Bosnia And Herzegovina, 3 - 04 September 2018

Effects of Sport on Balance

The 18 th International Scientific Conference Perspectives In Physical Education And Sport, Constanta, Romania, 17 - 19 May 2018, vol.18, pp.197-202

Assessment of the Conservative Effect of Sports on Hearing Function

The 18 th International Scientific Conference Perspectivesin Physical Education and Sport, Constanta, Romania, 17 - 19 May 2018, vol.18, pp.203-207

Obesitenin Tuba Östaki Fonksiyonları Üzerine Olan Etkisi

8. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 15 October 2016

VEMP ve Klinikte Kullanılması

12. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 7 - 09 April 2016

Analysis of Vestibular Evoked Myogenic Potentials and Electrocochleography in Noise Induced Hearing Loss

Annual Meeting and OTO EXPO Scientific Program American Academy of Otolaryngolgy-Head and Neck Surgery Foundutation, DALLAS., 27 - 30 September 2015

A Case With Profound Hearing Loss With Bilateral Neuropathy and Corpus Callosum Agenesis

7. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 12 October 2014

Books & Book Chapters