Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TÜRK MÜZİĞİ VE MÜZİK TERAPİDE KULLANIM İLKELERİ.

KIRGIZ DEVLET TIP AKADEMİSİNDE MÜZİK TERAPİ SUNUMU VE İCRASI, Bishkek, Kyrgyzstan, 21 April 2022

Türk Müziği Terminolojisinin İfade Ediliş Sorunları Üzerine

VI. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, ALANYA, Turkey, 30 - 31 October 2020