Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Over Kanseri Tedavisinde İmmünoterapinin Yeri

in: HEREDİTER JİNEKOLOJİK KANSERLER VE MOLEKÜLER PATOLOJİNİN PROGNOZ VE TEDAVİDEKİ ROLÜ, ÜNAL Orhan, Editor, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, Ankara, pp.90-93, 2022

Merkel Hücreli Karsinom

in: NADİR TÜMÖRLER, SEDEF Ali Murat, Editor, Akademisyen Kitapevi, Ankara, pp.421-427, 2022

Gastroözofageal Bileşke Kanserinin Tedavisinde neoadjuvan ve adjuvan Tedaviler

in: GASTROÖZOFAGEAL BİLEŞKE KANSERLERİ, ÖZÇELİK Mehmet Faik, GÖKSOY Ertuğrul, Editor, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, Ankara, pp.63-69, 2022

Paraneoplastik Osteomalazi

in: PARANEOPLASTİK SENDROMLAR, SEDEF Ali Murat, Editor, Akademisyen Kitapevi, Ankara, pp.163-171, 2022

Onkoloji Hastalarında Konstipasyona Yaklaşım

in: ONKOLOJİDE DESTEK TEDAVİLER VE SEMPTOM YÖNETİMİ, AKAGÜNDÜZ Baran, Editor, Akademisyen Kitapevi, Ankara, pp.179-189, 2021

Anaplastik Tiroid Kanseri

in: TİROİD BEZİ VE HASTALIKLARINA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM, AKBAŞ Emin Murat, Editor, Akademisyen Kitapevi, Ankara, pp.331-336, 2021

İmmünoterapilere Bağlı Gelişen Akut Yan Etkilerin Yönetimi.

in: Onkolojik Aciller, SEDEF Ali Murat, Editor, Akademisyen Kitapevi, Ankara, pp.235-255, 2021

Kanser

in: Geriatri Yaşlı Sağlığı ve Hastalıkları, Ülger Zekeriya , Erdinçler Ülev Deniz, Karan Mehmet Akif, Editor, HİPOKRAT, Ankara, pp.349-380, 2021

Metrics

Publication

63

Citation (WoS)

81

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

81

H-Index (Scopus)

5

Citiation (TrDizin)

13

Open Access

11
UN Sustainable Development Goals