Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Effect of Simulation Strategy on Empowerment on Nursing Students' Perceptions of The Professional Readiness

3rd International Clinical Nursing Research Congress, Online Kongre, Turkey, 8 - 11 November 2020

Hemşirelik Öğrencilerinin İlaç Hatalarına Yönelik Farkındalıklarının Değerlendirilmesinde Yenilikçi Bir Yaklaşım: İlaç Ha(ri)tası-MedicaMAP

2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi-1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu, Online Kongre, Turkey, 22 - 24 October 2020

The Perspective of Nursing Students: Hidden Curriculum

3rd International Clinical Nursing Research Congress, Online Kongre, Turkey, 8 - 11 November 2020

Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Duyarlılıklarının Geliştirilmesinde Simülasyon Temelli Öğrenmenin Etkisi

2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi-1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu, Online Kongre, Turkey, 22 - 24 October 2020

Özel bir hastane grubunda çalışan hemşirelerin mesleklerine yönelik imaj algılarının belirlenmesi

I. International Nursing Care and Research Congress, Gaziantep, Turkey, 1 - 03 November 2019

Books & Book Chapters

Simülasyona Dayalı Öğrenme ile Mesleki Yaşama Hazırlık

in: Sağlık Profesyonelleri için Klinik Simülasyon, Merdiye Şendir,Tülay Başak,Pınar Doğan, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.55-82, 2023 Creative Commons License

Nursing's Public Image in Istanbul: Comparison Between Generations

in: Scientific Researches in Health Sciences II, Fatma Eti Aslan,Gökay Kurtulan,Hayat Yalın, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.301-316, 2021