Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DETECTION OF ADULT DISPLACED HUMERUS FRACTURES WITH DIRECT X-RAY IMAGES USING DEEP LEARNING METHOD

European Society of Emergency Radiology Annual Scientific Meeting 2023, İstanbul, Turkey, 14 September 2023

Bilgisayarlı Tomografide RadyasyonDozunu Belirleyen Teknik Faktörler

MEDİPOL RADYOLOJİ TEKNİKERLERİ KIŞ OKULLARI-3 BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 27 March 2022

Meme MRG

MEDİPOL RADYOLOJİ TEKNİKERLERİ KIŞ OKULU-2 MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME SEMPOZYUMU, Turkey, 20 February 2022

Anatomik Terminoloji, Planlar, Pozisyonlar

Medipol Radyoloji Teknikerleri Kış Okulu Radyolojik Anatomi Sempozyumu, 26 December 2021

Memenin acil patolojilerinde görüntüleme

Türk Radyoloji Derneği Ankara Şubesi 28 Aralık 2019 Ankara Holiday Inn Çukurambar Otel Acil Radyoloji Sempozyumu, Turkey, 28 December 2019

STERNUM PERFÜZYON MRG BULGULARI - PERFUSIONMRI FINDINGS OF THE STERNUM

Uluslararası Katılımlı Radyoloji Kongresi TURKRAD2019, 5 November - 10 May 2019

İDİOPATİK GRANULOMATÖZ MASTİT KURSU-Radyoloji

AMHD İDİOPATİK GRANULOMATÖZ MASTİT KURSU, Turkey, 23 March 2019

Meme Kanseri Tanısında Tomosentez

1. ANKARA ONKOLOJİK RADYOLOJİ GÜNLERİ ANKARA ONKOLOJİ HASTANESİ MEME RADYOLOJİSİ SEMPOZYUMU”, Turkey, 24 October 2018 Sustainable Development

Lökorejyonel evreleme ve tedaviye yanıtın radyolojik değerlendirilmesi

LOKAL İLERİ EVRE MEME KANSERİ KURSU, Turkey, 07 April 2018

A novel approach to contrast-induced nephrotoxicity the melatoninergic agent agomelatine.

3 RD International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development, 5 October - 07 November 2017

Film Okuma Oturumu

TMRD 22. YILLIK BİLİMSEL TOPLANTISI, Turkey, 25 May 2017

MEME MRG’DE SAPTANAN KONJENİTAL MALFORMASYONLAR

TÜRK MANYETİK REZONANS DERNEĞİ 22. YILLIK BİLİMSEL TOPLANTISI, Turkey, 25 - 27 May 2017

Meme hastalıklarında yeni radyolojik yöntemler

Erzurum Meme Sağlığı Derneği Eğitim Toplantısı, Turkey, 01 November 2015

Meme MRG: Olgular

TRD 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2015

İnvazif meme karsinomunun tanısında MRG

TRD Erzurum Şubesi MRG Sempozyumu: Klinik Uygulamalar, Turkey, 25 December 2012

Books & Book Chapters

Silikon İmplant Görüntüleme

in: Meme Radyolojisi, Prof. Dr. Levent ÇELİK,Doç. Dr. Ömer ÖZÇAĞLAYAN, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.144-154, 2023

Tanısal Ultrasonografi-Derin Öğrenme-Yapay Zekâ

Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), Ankara, 2022

Sağlıkta ve Radyolojide Akreditasyon ve Yapay Zekâ Açısından Önemi

in: Tanısal Ultrasonografi-Derin Öğrenme-Yapay Zekâ, Prof. Dr. Irmak DURUR SUBAŞI,Prof. Dr. Hasan Fehmi ATEŞ, Editor, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), Ankara, pp.1-3, 2022

Meme Ultrasonografisi ve Derin Öğrenme

in: Tanısal Ultrasonografi-Derin Öğrenme-Yapay Zekâ, Prof. Dr. Irmak DURUR SUBAŞI,Prof. Dr. Hasan Fehmi ATEŞ, Editor, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), Ankara, pp.78-82, 2022

Pankreasın Radyolojik Anatomisi

in: Pankreas, DURUR KARAKAYA AFAK,ROZANES İZZET, Editor, TÜRKİYE KLİNİKLERİ, Ankara, pp.8-18, 2021

Memenin Travmatik Lezyonlarında Görüntüleme

in: Acil Travma Radyolojisi, Baki Hekimoğlu, Editor, Turkiye Klinikleri, Ankara, pp.70-75, 2019

Meme ve Aksilla PAtolojilerinde Difüzyon Ağırlıklı Görüntüleme

in: Difüzyon Ağırlıklı Manyetik Rezonans Görüntüleme, Irmak Durur Subaşı,Baki Hekimoğlu, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.125-146, 2016

Lymph Nodes of the Neck

in: Image Principles Neck and the Brain, Luca Saba, Editor, CRC Press Taylor&Francis Group, New York, pp.453-482, 2016