Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

CİNSİYET VE MARKA GÜVENİLİRLİĞİ

6TH INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, Turkey, 25 - 27 June 2021

MÜŞTERİ SADAKATİ ÜCRETE TABİ Mİ?

6. Anadolu Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, 21 - 23 May 2021

Influencerların 14 Şubat Sevgililer Günü Reklamları Üzerine Etkisi

Mediterranean Summit 4th International Social Sciences Congress, 24 April 2021

Cips Ambalajlarının Satın Almaya Etkisi: Nicel Bir Araştırma

International Black Sea Coastline Countries Scientific Research Symposium - VI, 28 April 2021

İletişimde İknanın Önemi: İkna Kuramları Çerçevesinde Retoriksel Analiz

International Contemporary Educational Research Congress, 25 - 27 July 2019

Yeni Medyada Ürün Yerleştirme: YouTube’da Paylaşım Yapan Fenomenler Üzerinden Kampanya Süreci

2. Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı: Eğlence ve Ürün Yerleştirme, 3 - 04 May 2018

Türk Sinemasının En Çok İzlenen Filmlerinde Ürün Yerleştirme

2. Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı: Eğlence ve Ürün Yerleştirme, 3 - 04 May 2018

Sosyal medyadaki karşılaştırmalı reklamlar üzerine bir inceleme: Türkiye ve Polonya örneği

“Dijital İletişim Etkisi” Uluslararası Akademik Konferans, 16 - 17 October 2014

Books & Book Chapters

Electrical Vehicles in the Context of Sustainability: An Analysis Through Social Media Platforms

in: Decision Making in Interdisciplinary Renewable Energy Projects, DİNÇER HASAN, YÜKSEL SERHAT, DEVECİ MUHAMMET, Editor, Springer, pp.271-281, 2024

Dijitalleşen Halkla İlişkiler ve Etik Sorunsalı Üzerine Bir Değerlendirme

in: MEDYA, İLETİŞİM VE TOPLUM, TEMELLİ COŞGUN ASENA, EKEN İHSAN, Editor, ÇİZGİ KİTABEVİ, pp.33-65, 2024

Creating Public Opinion in Digitalized Renewable Energy Projects: The Case of the Konya City

in: Multidimensional and Strategic Outlook in Digital Business Transformation Human Resource and Management Recommendations for Performance Improvement, Vardarlıer Pelin, Editor, Springer Nature, pp.95-104, 2023

Clean Energy Investments for Zero Emission Projects pp 191–201Cite as Social Reflections of Renewable Energy: Wind Energy in Turkey

in: Clean Energy Investments for Zero Emission Projects, Dinçer Hasan, Yüksel Serhat, Editor, Springer, pp.191-201, 2022

Increasing Customer Satisfaction in Mobile Applications in the Digitalized World in Terms of Usability: Model Application

in: Strategic Outlook in Business and Finance Innovation: Multidimensional Policies for Emerging Economies, Dinçer Hasan, Yüksel Serhat, Editor, Emerald Publishing Limited, pp.219-229, 2021

Students’ Satisfaction with Applications Implemented in Distance Education Process During the Pandemic Period

in: Management Strategies to Survive in a Competitive Environment, Dinçer Hasan, Yüksel Serhat, Editor, Springer Nature, pp.75-90, 2021

Sharenting Bağlamında Ebeveynlerin Sosyal Medya Kullanımı ve Çocukların Mahremiyet Hakları Üzerine Bir İnceleme

in: Sosyal Medya Psikolojisi, Şebnem Özdemir, Gül Dilek Türk, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Ankara, pp.199-222, 2021

Sağlık İletişiminde Teletıp Hizmeti: Kullanıcı Hasta Memnuniyetleri

in: İletişim Bilimi Araştırmaları II., Esmeray Karataş, Editor, Hiperyayın, pp.330-353, 2021

Sağlık İletişiminde Teletıp Hizmeti: Kullanıcı Hasta Memnuniyetleri

in: İletişim Bilimi Araştırmaları, Karataş, Esmeray, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.330-353, 2021

Strategies Improving User Loyalty in Terms of User Experience in Digital Games

in: Financial Strategies in Competitive Markets, Dinçer Hasan, Yüksel Serhat, Editor, Springer Nature, pp.277-293, 2021

Covid-19 Pandemi Sürecinde Sağlık Çalışanlarına Uygulanan Şiddete Karşı Bireylerin Bakış Açısı Üzerine Nicel Bir Araştirma

in: Medya, Kriz İletişimi ve Sosyal Ağlar Covid-19 Pandemi Sürecinde İletişim, Mavnacıoğlu Korhan, Editor, Çizgi Kitabevi, pp.121-141, 2021

Navigasyon Uygulamalarında Görme Engelli Bireylerin Erişilebilirliği Kullanılabilirlik Yöntemiyle Bir Araştırma

in: Gelenekselden Geleceğe Erişilebilirlik Yaklaşımlar - Çözümler , Eken İhsan, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.259-290, 2021

Sosyal Medya Reklamlarında Yer Alan Lüks Tüketim Ürünlerinde Ünlü kullanımı

in: Dijital Dünya ve Teknolojik Gelişmelerin Sosyal Bilimlere Etkisi, Eken, İhsan Gezmen, Başak, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.175-200, 2020

Acquisition of Financial Literacy as a Life Skill: A Study on Financial Literacy Awareness of Students

in: Handbook of Research on Decision-Making Techniques in Financial Marketing, Hasan Dinçer, Serhat Yüksel, Editor, IGI Global, pp.247-268, 2020

Sharenting Bağlamında Ebeveynlerin Sosyal Medya Kullanımı ve Çocukların Mahremiyet Hakları Üzerine Bir İnceleme

in: Sosyal Medya Psikolojisi, Özdemir Şebnem,Türk Gül Dilek, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.200-221, 2020

Accessibility for Everyone in Health Communication Mobile Application Usage

in: Multidimensional Perspectives and Global Analysis of Universal Health Coverage, Yeter Demir Uslu, Hasan Dinçer, Serhat Yüksel, Editor, IGI Global, pp.152-181, 2020

Increasing Customer Satisfaction in Strategic Communication Studies: Excellence Awards in the Transportation Sector

in: Strategic Priorities in Competitive Environments Multidimensional Approaches for Business Success, Hasan Dinçer, Serhat Yüksel, Editor, Springer Nature Switzerland AG, pp.247-264, 2020

Teknoloji Kuramları Çerçevesinde McLuhan’ın Yaklaşımları: Google Maps Uygulaması Örneği

in: Theory and Practice in Education Science, Experience and Knowledge, Akpınar Dellal Nevide, Koch Susanne, Stankowski Witold, Editor, LAMBERT Academic Publishing, pp.208-224, 2019

E-Retailing Practices in Mobile Marketing: The Case of Getir Application

in: Tools and Techniques Implementing International E-Trading Tactics for Competitive Advangate, Yurdagül Meral, Editor, IGI Global, pp.156-183, 2019

The Periods of Crisis in the Ownership of the Media of Large Enterprises in Turkey

in: Global Issues Financial Communication and Investment Decision Making, Dinçer Hasan, Yüksel Serhat, Editor, IGI Global, pp.276-315, 2019

Türkiye’de Film Endüstrisi (2011-2015)

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Düşünce Akademisi, İstanbul, 2017

Türkiye'de İnternetin Yaygınlaşması

in: Bu Toprakların İletişim Tarihi, ÇAĞLAK ENGİN, Editor, NOBEL, pp.269-279, 2016