Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

METAFOR İLE MARKALARI YÖNETMEK

Atatürk İletişim Dergisi , vol.1, no.13, pp.125-148, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

INTERNATIONAL ADVANTAGE IN TOURISM MARKETING VIA TEXT MINING TO ANALYZE ONLINE TOURISTS’ ASSESSMENTS WITH BIG DATA

3rd International Tourism and HospitalityManagement Conference, Belgrade, Serbia, 13 - 17 September 2017, pp.13

TURİZM PAZARLAMASINDA SOSYAL MEDYA KULLANIMI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

17. ULUSAL TURIZM KONGRESI, Muğla, Turkey, 20 - 23 October 2016, vol.1, pp.973-981

The first step in Marketing International Health Tourism Understanding the International Healthcare Facility Choice

TWENTY THIRD WORLD BUSINESS CONGRESS- INTERNATIONAL MANAGEMENT DEVELOPMENT ASSOCIATION, Ankara, Turkey, 24 - 28 June 2014, pp.55-62

İnternette Sosyalleşmek ve Sosyal Mühendislik Örnekleri

8. ULUSLARARASI BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 28 - 31 October 2010, pp.1064-1072

Books & Book Chapters

Lüks Markalar ve Artırılmış Gerçeklik

in: Pazarlama ve Dijital Dönüşüm, Akyüz, Ayşen, Editor, Alfa, İstanbul, pp.35-49, 2023

Dijitalleşme Çağında Netflix

in: Pazarlama ve Dijital Dönüşüm, Akyüz, Ayşen, Editor, Alfa, İstanbul, pp.229-240, 2023

Sosyal Medyada Pazarlama

in: Medyada Güncel Kavramlar, Aydoğan, Filiz, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.179-184, 2023

LÜKS MARKA PAZARI ve DİJİTAL DÖNÜŞÜM

in: Dijital Dönüşüm, Yeni medya ve iletişim, Mavnacıoğlu, Korhan, Editor, Çizgi, İstanbul, pp.53-74, 2022

VİRAL REKLAMCILIK

in: REKLAMCILIĞIN EVRİMİ Kavramlar, Süreç ve Yeni Yönelimler, Erdoğan Eda, Akbulut Tan, Talih Akkaya Duygu, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.289-315, 2021

SAĞLIK TURİZMİNDE ERİŞİLEBİLİRLİK

in: Gelenekselden Geleceğe Erişilebilirlik: Yaklaşımlar Çözümler, Eken, İhsan, Editor, Çizgi Yayınevi, İstanbul, pp.137-161, 2021

Attitude and Purchase IntentionTowards Smartwatches: An Empirical Research on the Innovative Wearable Technology Field

in: Handbook of Research on Managerial Thinking in Global Business Economics, Dinçer, H. ve Yüksel, S., Editor, IGI Global, Hershey PA, pp.41-57, 2019

Attitude and Purchase Intention Towards Smartwatches: An Empirical Research on the Innovative Wearable Technology Field

in: Handbook of Research on Managerial Thinking in Global Business Economics, Dinçer, Hasan; Yüksel, Serhat, Editor, IGI Global, Hershey, pp.41-57, 2019

FOOTBALL MARKETING IN SOCIAL MEDIA: COME TO BESIKTAS PHENOMENON

in: Football in Turkey with all aspects Vol.1, Demir, Müge, Editor, Globe Edit, Beau Bassin, pp.62-92, 2018

KURAMSAL İLETİŞİMDE METAFOR

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2012