Yenilikçi insan kaynakları uygulamalarının Z kuşağının mutluluğuna ve işten ayrılma niyetine etkisi: bankacılık sektöründe karma yöntem araştırması


GÜLER N., ACAR P.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.12, pp.563-585, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier