General Information

Institutional Information: Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı
Research Areas: International Private Law