Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sosyal Hizmet Odağında Sosyal Güvencesizlik

5. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.181-182

Madde Bağımlısı Ergenlere Multisistemik Yaklaşım Temelli Müdahale

5. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.145-146

Yerel Yönetimlerde Klientalist Bakış Açısının Hak Temelli Sosyal Hizmet Yaklaşımı Çerçevesinde İncelenmesi

8. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi Türkiye' de Sosyal Politikanın Dönüşümü: Yerelleşme ve Sosyal Hizmetler, Turkey, 15 - 16 April 2016, pp.213-224

Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmetlerin Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Bağlamında Yapılandırılma Sorunsalı

8. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi Türkiye' de Sosyal Politikanın Dönüşümü: Yerelleşme ve Sosyal Hizmetler, Ankara, Turkey, 15 - 16 April 2016, pp.205-212

Çocuk Hakları İçin Okul Sosyal Hizmeti

Sosyal Hizmet Sempozyumu, Manisa, Turkey, 26 - 28 November 2015, pp.366-371

Books & Book Chapters

SİYASET VE SOSYAL HİZMET

in: SOSYAL HİZMET MESLEK VE DİSİPLİNİNİN DİĞER MESLEK VE DİSİPLİNLER İLE İLİŞKİSİ, M. ZAFER DANIŞ, BEYZA ERKOÇ, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Ankara, pp.213-226, 2021