Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Assistant Professor

  Istanbul Medipol University, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Sosyal Hizmet Bölümü

 • 2017 - 2018 Assistant Professor

  Istanbul Gelisim University, School Of Health Scıences

 • 2016 - 2017 Lecturer

  Istanbul Gelisim University, School Of Health Scıences, Socıal Work

Managerial Experience

 • 2018 - Continues Head of Department

  Istanbul Medipol University

 • 2017 - 2020 Erasmus Program Institutional Coordinator

  Istanbul Medipol University

 • 2017 - 2018 Head of Department

  Istanbul Gelisim University

Courses

 • Undergraduate TIBBİ SOSYAL HİZMET

 • Undergraduate SOSYAL HİZMETTE GÖRÜŞME TEKNİK VE İLKELERİ

 • Undergraduate SOSYAL HİZMET MÜDAHALESİ II

 • Undergraduate SOSYAL HİZMET UYGULAMASI III

 • Undergraduate YOKSULLUK VE SOSYAL HİZMET Sustainable Development

 • Undergraduate SOSYAL HİZMET UYGULAMASI I

 • Associate Degree SOSYAL HİZMETLER

 • Undergraduate SOSYAL HİZMET KURAM VE YAKLAŞIMLARI

 • Undergraduate ARAŞTIRMA UYGULAMASI I

 • Undergraduate SIĞINMACI VE MÜLTECİLERLE SOSYAL HİZMET Sustainable Development

 • Undergraduate GERONTOLOJİK SOSYAL HİZMET

 • Undergraduate ARAŞTIRMA UYGULAMASI II

 • Undergraduate SOSYAL HİZMET MÜDAHALESİ I

 • Undergraduate SOSYAL HİZMET MÜDAHALESİ III

 • Undergraduate SOSYAL HİZMET UYGULAMASI II

 • Undergraduate SOSYOLOJİYE GİRİŞ

 • Undergraduate İletişim Becerileri

 • Undergraduate Sosyal Hizmet Kuramları II

 • Undergraduate İntroduction to Social Service

 • Undergraduate Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet

 • Undergraduate Yaşlılarla Sosyal Hizmet

 • Undergraduate Sosyal Hizmet Uygulamaları II

 • Undergraduate Sosyal Politika Planlama

 • Undergraduate Mülteciler ile Sosyal Hizmet Sustainable Development

 • Undergraduate Sosyal Hizmet Kuramları I

 • Undergraduate İletişim Becerileri

 • Undergraduate Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet

 • Associate Degree İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre

 • Undergraduate İntroduction to Social Service

 • Associate Degree Temel Sağlık Hizmetleri

 • Undergraduate Yaşlılarla Sosyal Hizmet

 • Undergraduate Sosyal Hizmet Kuramları II