General Information

Institutional Information: Iletişim Fakültesi, Yeni Medya Ve Iletişim Bölümü

Names in Publications: AKBOĞA DEMİR Sema