General Information

Institutional Information: Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü
Research Areas: Healthcare Administration, Health Management, Healthcare Management