General Information

Institutional Information: Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası Ilişkiler Bölümü (Ingilizce )

Names in Publications: Gökçe Osman Zeki