General Information

Institutional Information: Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Names in Publications: Tok Olgu Enis, Tok O.E.