Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Prognostic Significance of SERPINB1 in Glioma Prognosis

45th FEBS Virtual Congress (FEBS-2021), Slovenia, 03 August 2021, vol.11, pp.438

New Era for Therapeutic Delivery: Bioengineered Stem Cells

International Symposium of Cellular Therapies and Cancer: From lab bench to clinic, Turkey, 19 - 20 May 2021

Blackthorn (Prunus spinosa L.) fruit extract antioxidant activity and cytotoxic effects on various cancer cell lines

6th World Congress on Medicinal and Aromatic Plants for Human and Animal Welfare (WOCMAP VI), Famagusta, Cyprus (Kktc), 13 - 17 November 2019, pp.25

Functional neurons derived from human bone marrow mesenchymal stem cells

15. Tıbbi biyoloji ve Genetik Kongresi, Turkey, 27 - 30 October 2019

Glioblastoma multiforme beyin tümörünün erken tanı ve tedavisine yönelik otoantikor çalışmaları

1th International Multidisciplinary Cancer Congress, Diyarbakır, Turkey, 18 September 2018 - 22 September 2019

Hedefe Yönelik Tedaviler İçin Çeşitli Kanser Hücrelerinde IL13Rα2 Ekspresyonunun Belirlenmesi

1th International Multidisciplinary Cancer Congress, Diyarbakır, Turkey, 18 - 22 September 2019

İnsan kemik iliği mezankimal kök hücre farklılaşmasında ekstraselüler ortam proteinlerinden fibronektinin rolü

12. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, Turkey, 10 - 14 March 2019, pp.201

Biyogörüntülenebilir kanser hücre hatları ile anti-kanser etkinin in vitro ve in vivo analizi

1.Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 March 2019

Anti-cancer Effects of Novel Caffeic Acid Phenthyl Ester (CAPE) Analogues on Glioblastome Multiforme Cell Lines

7. Multidisipliner Kanser Araştırma ve 1.Temel Onkoloji Kongresi (MOKAD 2018), İzmir, Turkey, 11 October 2018

Therapeutically engineered stem cells for the treatment of cancer

7. Multidisipliner Kanser Araştırma ve 1.Temel Onkoloji Kongresi (MOKAD 2018), İzmir, Turkey, 11 - 14 October 2018

Imaging of therapeutic efficacy in toxin releasing stem cell implanted brain tumors

13.Multinational Congress on Microscopy (MCM), 25 - 29 September 2017

Targeted toxin releasing stem cells for the treatment of brain tumors

International Congress of Cytochemistry and Histochemistry, Antalya, Turkey, 18 - 21 May 2017, pp.38

Hedefli toksinlerin beyin tümörlerinin tedavisinde kullanılması

XIV. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (Uluslararası katılımlı), Muğla, Turkey, 27 October 2015