General Information

Institutional Information: Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Research Areas: Medicine, Biochemistry

Names in Publications: Emekli Nesrin