Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

RETROGASSERİAN RF RİZOTOMİ SONRASI GELİŞEN TRİGEMİNAL SİNİR ATROFİSİ OLGUSU

Türk Nöroşirurji Derneği 36. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 April 2023, vol.33, pp.288

LOMBER CERRAHİ SONRASI SEMPTOMATİK EPİDURAL HAVA: 2 OLGU SUNUMU

17. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, 11-12 ARALIK 2021, İstanbul, Turkey, 11 December 2021, vol.1, pp.61-62

Effect of gamma knife radiosurgery on secondary trigeminal neuralgia

Global Migraine and Pain Summit, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2021, vol.38, pp.1

ELEKTROKORTIKOGRAFIDE ELEKTROT YERLEŞIMLERININ MR-BT FÜZYONU ILE GÖSTERILMESI

Türk Nöroşirürji Derneği 34. Bilimsel Kongresi, Turkey, 30 September - 03 October 2021

BAKLOFEN DOLUM İŞLEMİ SIRASINDA GELİŞEN CİLT ALTI KAÇAK VE EŞLİK EDEN KOMPLİKASYONLARIN YÖNETİMİ

Türk Nöroşirurji Derneği 34. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 30 September - 03 October 2021, vol.31, pp.166-167

Kavernöz sinüs cerrahisi sonrası periorbital beyin-omurilik sıvısı fistülü: Olgu sunumu

Türk Nöroşirurji Derneği 34. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 30 September - 03 October 2021, vol.31, pp.146

ELEKTROKORTİKOGRAFİDE ELEKTROT YERLEŞİMLERİNİN MR-BT FÜZYONU İLE GÖSTERİLMESİ

Türk Nöroşirurji Derneği 34. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 30 September - 03 October 2021, vol.32, pp.63

Beyinsapı kavernomlarına posterior yaklaşımda güvenli cerrahi yolları deneyimimiz

Kafatabanı Derneği 4. Bilimsel Kongresi, 2019, İstanbul, Turkey, 6 - 07 December 2019, vol.1, pp.2

NADIR BIR OLGU SUNUMU: SPINAL PARAGANGLIOMA

Türk Nöroşirurji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 April 2019, vol.29, pp.367

KANALIS BASILLARIS MEDIANUS KAYNAKLI BEYIN OMURILIK SIVISI RINORESI OLGUSU

Türk Nöroşirurji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 April 2019, vol.29, pp.411

KANALİS BASİLLARİS MEDİANUS KAYNAKLI BEYİN OMURİLİK SIVISI RİNORESİ OLGUSU

Türk Nöroşirurji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019, vol.29, pp.411

Distonide derin beyin stimülasyonu

Türk Nöroşirurji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019, vol.29, pp.117

Rat periferik sinir hasarı modelinde duloksetinin etkileri

Spinal Cerrahide Komplikasyonlar Sempozyumu, Bodrum/Muğla, Turkey, 26 - 29 September 2018, vol.28, pp.173

Yöntem bilgisi

12. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, Muğla, Turkey, 13 - 16 October 2016, pp.24

Lomber Diskektomi Sonrası Operasyon Lojuna Metastaz Yapmış Az Differensiye Tiroid Karsinomu: Olgu Sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği, 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 April 2011, vol.21, pp.219-220

Yabancı el sendromu; intrakraniyal kitleye bağlı nadir bir fenomen

Türk Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 April 2016, vol.26, pp.126

DBS Komplikasyonları ve Yönetimi

11. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 08 November 2015, pp.16

Hemorrhage risk in DBS surgeries: A detailed analysis

Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Turkey, 17 - 21 April 2015, vol.25, pp.109

Posterior reversibl ensefalopati

29.Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Turkey, 17 - 21 April 2015, vol.25, pp.236-237

POSTERİOR REVERSİBL ENSEFALOPATİ

Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2015, vol.25, pp.236-237

Hardware related infections after DBS; what to do?

Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2015, vol.25, pp.282-283

ÇERÇEVELİ STEREOTAKTİK NÖROŞİRÜRJİKAL GİRİŞİMLERDE HEMŞİRELİK SÜRECİ

Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, 11. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2015, vol.25, pp.501-502

SPASTİSİTE TEDAVİSİNDE SELEKTİF DORSAL RİZOTOMİ:OLGU SUNUMU

SPASTİSİTE TEDAVİSİNDE SELEKTİF DORSAL RİZOTOMİ:OLGU SUNUMU, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2015, vol.25, pp.153

SUBAKUT-KRONİK SUBDURAL HEMATOMLARDA NÖROENDOSKOPYARDIMLI BURR-HOLE DRENAJI: CERRAHİ TEKNİK

Türk Nöroşirürji Derneği, 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2015, vol.25, pp.391

LOMBER EKSTRASPİNAL DEV SCHWANOMA’DA TRANSABDOMİNALYAKLAŞIM

Türk Nöroşirürji Derneği, 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 17 April 2015 - 21 April 2915, vol.25, pp.335

Intraoperative CT in spinal surgery Radiation Dose Study

5th Bi Annual Meeting of the Intraoperative Imaging Society, Delhi, Canada, 12 - 15 February 2015

Acute transient severe dyskinesia following subthalamic nucleus stimulation.

ESSFN (European Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery) 21st Congress, Maastricht, Netherlands, 17 November - 20 September 2014

Deep brain stimulation for pediatric dystonia secondary to cerebral palsy.

ESSFN (European Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery) 21st Congress, Maastricht, Netherlands, 17 - 20 September 2014

Anterior fossa tümörlerinde maksillofasiyal yolla girişim: Multidisipliner yaklaşım

Türk Nöroşirurji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 08 April 2014, vol.24, pp.303-304

Posterior servikal stabilizasyon yapılan hastalarda O-arm kullanımı

Türk Nöroşirurji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 08 April 2014, vol.24, pp.95

Beyin anevrizmalarında ICG intraoperatif anjiografi tecrübesi

Türk Nöroşirurji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 08 April 2014, vol.24, pp.117

Posterior Lomber ve Torakolomber Stabilizasyonda O Arm Kullanımı

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi,Antalya 2014, Turkey, 4 - 08 April 2014

İntrakraniyal ve servikal intramedüller tüberkülom birlikteliği

Türk Nöroşirurji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 April 2011, vol.21, pp.256-257

LUMBOSAKRAL DÜZEYDE, İNTRADURAL YERLEŞİMLİ ENDER BİRNEOPLAZM: PARAGANGLİOMA

Türk Nöroşirürji Derneği, 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 April 2011, vol.21, pp.234

SEREBRAL KONVEKSİTE ARAKNOİD KİSTİ

Türk Nöroşirürji Derneği, 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 April 2011, vol.21, pp.274

Serebral Konveksite Araknoid Kisti

Türk Nöroşirürji Derneği, 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 April 2011, vol.21, pp.274

Pediatrik Tip Hidrosefalide Ventrikülo-peritoneal Şant Sonrası Hemşire Bakımı

Türk Nöroşirürji Derneği, 24. Bilimsel Kongresi, Nöroşirürji Hemşireliği, Turkey, 14 - 18 May 2010, vol.20, pp.240

Yetişkinde kafatasının anevrizmal kemik kisti

Türk Nöroşirurji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 May 2010, vol.20, pp.164

Multiple malformations of central nervous system diagnosed with fetal MRI: Case report

Türk Nöroşirurji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 May 2010, vol.20, pp.180

Primer Hipofiz Karsinomu olgu sunumu

Türk Nöroşirurji Derneği 24.Bilimsel Kongresi (Türk Nöroşirurji Dergisi), Antalya, Turkey, 14 - 18 May 2010, pp.227

Kronik epidural hematom

Türk Nöroşirurji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 May 2010, vol.20, pp.220

Erişkin hastada nadir bir epileptojenik tanı DNET , Olgusunumu

Nöroşirurji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 May 2010, vol.20, pp.224

GBM ’yi taklit eden Echinococcus Multilocularisenfestasyonu

Türk Nöroşirurji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 14 May - 18 October 2010, vol.20, pp.161

Primer Hipofiz Karsinomu

Türk Nöroşirurji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 May 2010, vol.20, pp.209

Nadir Ama Önemli Bir Patoloji:Rathke Kleft Kisti.

Türk Nöroşirurji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 May 2010, vol.20, pp.159

Stereotaksik Radyocerrahi’ye ve Rt’ye Sekonder Malign Mezenkimal Tümör Olgusu: Olgu Sunumu

Türk Nöroşirurji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 May 2010, vol.20, pp.159

Esansiyel Tremor Tedavisinde Gamma Knife Talamotomi:2 Olgunun Sunumu

Türk Nöroşirurji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Turkey, 14 - 18 May 2010, vol.20, pp.192

GAMMA KNIFE RADIOSURGERY FOR CHILDREN: THE FIRST FIVE YEARS EXPERIENCE OF SINGLE INSTITUTION

22TH CONGRESS OF EUROPEAN SOCIETY OF PEDIATRIC NEUROSURGEONS, Antalya, Turkey, 21 - 25 April 2010, vol.26, pp.143

Hipofiz adenomunu taklit eden semptomatik Rathke kleft kisti

Türk Nöroşirurji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 17 - 21 April 2009, vol.19, pp.175-176

Hipofiz adenomunu taklit eden semptomatik rathke kleft kisti Olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, 2009, Turkey, 17 - 21 April 2009, vol.19, pp.175-176

Frame Based Stereotactic Ventriculoperitoneal Shunting For Acute And Devastating Pseudotumor Cerebri Case Report

Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, 2009, Turkey, 17 - 21 April 2009, vol.19, pp.44-45

Posterior sagittal approach for Currarino's syndrome: Case report

36th Annual Meeting of the International Society for Paediatric Neurosurgery, Cape-Town, South Africa, 12 - 16 October 2008, vol.24, pp.1225-1280

Hemifasiyal spazmda mikrovasküler dekompresyon: 20 olguda klinik ve mikroanatomik bulgular

Türk Nöroşirurji Derneği 22. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2008, vol.18, pp.91-92

Trigeminal nevralji tedavisinde mikrovasküler dekompresyon: Klinik ve anatomik tecrübeler

Türk Nöroşirurji Derneği 22. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2008, vol.18, pp.49

İntrakranial Uzanım ve Kemik Erozyonu ile Leptomeningeal Kisti Taklit eden Saçlı Derinin Venöz Hemanjiomu

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 3. Bilimsel Kongresi, Kongre kitabı, Antalya, Turkey, 6 - 09 December 2007, pp.10-44

Books & Book Chapters

Nadir görülen beyin tümörlerinde radyocerrahi

in: Temel Nöroşirurji, Emel Avcı, Editor, Türk Nöroşirurji Derneği Yayınları, Ankara, pp.1135-1142, 2023

History of deep brain stimulation

in: The handbook of neuromodulation, Majumdar Pritam, Fenoy J Albert, Matis Georgios, Ozturk Sait, Editor, NOVA Science Publishers Inc. , New York, pp.83-93, 2022

Microelectrode recording and stimulation in surgery for movement disorders

in: The handbook of neuromodulation, Majumdar Pritam, Fenoy Albert J, Matis Georgios, Ozturk Sait, Editor, NOVA Science Publishers Inc. , New York, pp.151-166, 2022

Cilt 6. Fonksiyonel

in: TNDer Yeterlik ve EBNS Sınavlarına hazırlık, açıklamalı soru kitabı, Şentürk Salim, Editor, Us Akademi, İzmir, pp.25-29, 2021

Ağrı sendromları

in: Türk nöroşirurji derneği yeterlik sınavı hazırlık soru kitabı 2021, Kahiloğulları Gökmen, Editor, Türk Nöroşirurji Derneği Yayınları, Buluş Tasarım, Ankara, pp.448-450, 2021

Selektif dorsal rizotomi

in: Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi, Biçeroğlu Hüseyin, Tönge Mehmet, Seçkin Mustafa, Adıgüzel Esat, Gürvit Hakan, Hancı Murat, Editor, Us Akademi, İzmir, pp.1849-1854, 2019

Hareket bozukluklarında stereotaktik radyocerrahi

in: Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi, Biçeroğlu Hüseyin, Tönge Mehmet, Seçkin Mustafa, Adıgüzel Esat, Gürvit Hakan, Hancı Murat, Editor, Us Akademi, İzmir, pp.1623-1626, 2019

Neuromodulation for psychiatric disorders

in: Innovative Neuromodulation, Arle Jeffrey, Shils Jay, Editor, Academic Press, Elsevier, London, pp.287-301, 2017

Meningiomalarda radyocerrahi

in: Nöroradyocerrahi, Peker Selçuk, Emmez Hakan, Editor, Buluş Tasarım, Ankara, pp.133-154, 2017

Fonksiyonel Nöroşirürji

in: Nöroşirürji Yeterlik Sınavına Hazırlık, Murat Hancı, Hüseyin Biçeroğlu, Editor, İntertıp Yayınevi, pp.261-280, 2016

Fonksiyonel nöroşirurji

in: Nöroşirurji yeterlik sınavına hazırlık - Cilt 1, Biçeroğlu Hüseyin, Hancı Murat, Editor, Us Akademi, İzmir, pp.261-280, 2016

Anatomi & spinal hastalıklar

in: Temel ve klinik nöroşirurji soruları. Spinal ve periferik sinir hastalıkları, Özdemir Mevci, Editor, Us akademi, İzmir, pp.66-75, 2016

Pediatrik kafa travmaları

in: Nöroşirurjiye giriş, Arslantaş Ali, Özkara Emre, Özbek Zühtü, Editor, İntertıp, İzmir, pp.101-110, 2016

Chapter 14 Stereotactic Radiosurgery for Gliomas

in: Advances in the Biology imaging and therapies for Glioblastoma, Clark C. Chen, Editor, Published by InTech, pp.275-294, 2011

Stereotactic radiosurgery for gliomas

in: Advances in the biology, imaging and therapies for glioblastoma, Chen C Clark, Editor, Intech, Rijeka, pp.275-294, 2011