Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Distribution of ABO and Rh Blood Groups in Newborns; Istanbul (Turkey)

6. International Health Science and Family Medicine Congress-İzmir, 16 - 18 April 2021

Pediatrik Hastalarda İdrar Yolu Enfeksiyonu Etkenleri ve Antibiyotik Direnç Paternleri

1. Ahi Evran Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimler Kongresi-Kırşehir, 11 - 14 April 2019

Bilateral Uretheral Stones Mimicking Hemolytic Uremic Syndrome

1st Congress of the European Young Paediatricians’ Association-Istanbul, 4 - 06 December 2015

Nutcracker Syndrome in Siblings without Hematuria

1st Congress of the European Young Paediatricians’ Association-Istanbul, 04 December 2015

Clinical Follow-Up in Children with Laryngomalacia

ERS International Congress 2015-Amsterdam, 26 - 30 September 2015 identifier

Laringomalazili Çocukların Klinik İzlemleri

Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi-Antalya, 1 - 05 April 2015

ŞİZENSEFALİ: İKİ VAKA SUNUMU

44. Milli Pediatri Kongresi-Bursa, Bursa, Turkey, 4 - 08 September 2000

Çocukluk Çağında Konjenital Hepatik Fibrozis (41 Vakanın Analizi)

16. Pediatrik Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi-İstanbul, 26 - 28 April 1994

Books & Book Chapters

Dünden Bugüne Koronavirüsler

in: Çocuklarda COVID-19, Şimşek Uzunoğlu Seval, Editor, Akademisyen Kitabevi, pp.9-21, 2020