Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Osmanlı Hukuku

Osmanlı Medeniyeti , pp.171-225, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

The Ottoman legal system

History of the Ottoman State , vol.1, pp.431-481, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

“İslam hukukunda gasp”

İslam Tetkikleri Dergisi , vol.6, pp.163-220, 1995 (Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı Hukukunda Nikah Akitleri

THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES , vol.3, no.3, pp.1-12, 1982 (Peer-Reviewed Journal)

Vefeyat - Hayr'ud-Din Zirikli

İslam Tetkikleri Dergisi , vol.7, pp.1-3, 1978 (Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters

Türk Hukuk Tarihi

Beta Yayınları, İstanbul, 2022

Altı Asırlık Osmanlı Devleti Tatbikatında İslam Hukukunun Dünü ve Bugün

in: Osmanlı’da İlm-i Fıkıh, Mürteza Bedir,Necmettin Kızılkaya,Hüseyin Sağlam, Editor, İstanbul İSAR Yayınları, İstanbul, pp.343-352, 2022

İÇKİ SUÇU ÖZELİNDE XV.-XVI. YÜZYIL OSMANLI HUKUKUNDA TAZİR KAVRAMININ ANALİZİ

in: Osmanlı’da Fıkıh ve Hukuk, Süleyman Kaya/Haşim Şahin, Editor, Mahya Yayınları, İstanbul, pp.201-214, 2017

Osmanlı Üzerine Konuşmalar

in: Osmanlı Üzerine Konuşmalar, Fuat Aydın, Editor, MAHYA YAYINLARI, İstanbul, 2016

Osmanlı Devleti’nde Hukuk ve Adalet

Klasik Yayınları, İstanbul, 2014

A Comparison Between the Ottoman and Mughal (Babürlü) Örfi Law

in: Prof. Dr Mehmet İpşirli Armağanı : Osmanlının İzinde, 0, Editor, Timaş Yayınları, İstanbul, pp.193-201, 2013

Kadı Sicillerinde İstanbul

İsam Yayınları, İstanbul, 2011

İslam Hukukunda Hukuki İstikrar ve Sosyal Değişim Açısından Mezheplerin Konumu

in: Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları, 0, Editor, Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları Dergisi, İstanbul, pp.7-31, 2011

Fatih Sultan Mehmed’in hukuk anlayışı

in: Aydos Kalesi ve İstanbul'un Fethi, 28 Mayıs 2011 : sempozyum bildirileri, Uğur Demir,Mehmet Mazak, Editor, Sultanbeyli Belediyesi, İstanbul, pp.201-208, 2011

Family law in Turkey, the journey from Islamic law to secular law

in: Familj Religion Ratt, Singer Anna,Jänterä-Jareborg Maarit,Schlytter Astrid, Editor, Samlingsverk, Vasteras, pp.163-183, 2010

XVII. yüzyılın ikinci yarısında Üsküdar'da sulh anlaşmaları ve bunların ardındaki sosyal ilişkiler

in: İslam Araştırmaları Merkezi’nin (İSAM) Üsküdar Mahkeme Defterlerini Yayın Projesi, Uluslararası Üsküdar Sempozyumu V: 1-5 Kasım 2007 İstanbul, 2008.Bildirile, 0, Editor, İsam, İstanbul, pp.39-44, 2007

Osmanlı Hukuk Tarihçiliği ve Problemleri

in: Dünden Bugüne Osmanlı Araştırmaları : Tespitler - Problemler - Teklifler : Sempozyum, Ali Akyıldız,Ş. Tufan Buzpınar,Mustafa Sinanoğlu, Editor, İSAM, İstanbul, 2007

Osmanlılar (Hukukî Adlî Yapı)

in: TDV İslâm Ansiklopedisi, 0, Editor, Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.515-521, 2007

Osmanlı Toplumunda Ail

in: Günümüzde Aile Uluslararası Aile Sempozyumu, Ömer Çaha, Editor, Ensar Nesriyat, İstanbul, pp.165-176, 2005

Osmanlı Hukuku’nun Genel Yapısı ve İşleyişi

in: Türkler, Salim Koca,Hasan Celal Güzel,Kemal Çiçek, Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.24-33, 2002

Türkiye'nin Hukuki Modernleşmesi

in: Modernleşme, İslam Dünyası ve Türkiye, Sabri Orman, Editor, Ensar Nesriyat, İstanbul, pp.337-349, 2001

The Codification of the Islamic-Ottoman Family Law and the Decree of “Hukuk-ı Aile

in: The Great Ottoman-Turkish Civilization: Philosophy, Science and Institutions, 0, Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.705-713, 2000

HZ. PEYGAMBER VE DÖRT HALİFE DÖNEMİ İSLAM DEVLET YÖNETİMİ

in: İslam ve Demokrasi Kutlu Doğum Sempozyumu, Ömer Turan, Editor, TÜRKiYE DiYANET VAKFI YAYlNLARI , Ankara, pp.21-27, 1999

İslâm-Osmanlı Aile Hukukunun Kanunlaştırılması ve Hukuk-ı Aile Kararnâmes

in: Osmanlı: Teşkilât, 0, Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.493-503, 1999

Osmanlı toplumunda kadın ve Tanzimat sonrası gelişmeler

in: Sosyal Hayatta Kadın, 0, Editor, Ensar Nesriyat, İstanbul, pp.143-156, 1996

Osmanlı'da hukuk

in: Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, Ekmeleddin İhsanoğlu, Editor, IRCICA, İstanbul, pp.375-429, 1994

Hukuk Araştırmaları, VIII

in: İslam hukukunda tek taraflı hukuki işlem, 0, Editor, Marmara Üniversitesi Hukuk fakültesi, İstanbul, pp.61-67, 1994

Osmanlılarda aile hukukunun tarihi tekamülü

in: Sosyo-kültürel Değişim Sürecinde Türk Ailesi, 0, Editor, Türk Aile Kurumu Yayını, Ankara, pp.434-455, 1992

Mecelle’nin tedvini ve Cevdet Paşa’nın hizmetleri

in: Bir hukukçu olarak Ahmet Cevdet Paşa” Ahmet Cevdet Paşa Semineri, 0, Editor, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi, İstanbul, pp.21-37, 1986

İslam Osmanlı Aile Hukuku

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İstanbul, 1985

Episodes in the Encyclopedia

HUKUK : MECELLE-İ AHKÂM-I ADLİYYE

İstanbul Büyüksehir Belediyesi Kültür A.S., pp.469-471, 2015

HUKUK : DİVAN-I HÜMAYUN

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (KÜLTÜR A.Ş.) YAYINLARI, pp.461-465, 2015

HUKUK : İSTANBUL’DA HUKUK

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (KÜLTÜR A.Ş.) YAYINLARI, pp.448-473, 2015

Aile hayatı

DİYANET VAKFI YAYINLARI, pp.195-249, 2011

OSMANLILAR

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.515-521, 2007

MUHAMMED KADRİ PAŞA

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.546, 2005

MAHKEME

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.341-344, 2003

MEHİR

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.389-391, 2003

LİÂN

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.172-173, 2003

MECELLE-i AHKÂM-ı ADLİYYE

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.231-235, 2003

KÖLE

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.237-246, 2002

İSLÂMCILIK

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.67-70, 2001

KADIN

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.86-94, 2001

İSTİHLÂF

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.337-339, 2001

İTLÂF

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.466-469, 2001

İSTİDÂNE

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.322, 2001

KÀNÛN-ı ESÂSÎ

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.328-330, 2001

İMÂMET

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.203-207, 2000

HÜKÜMET

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.468-470, 1998

HUKÙK-ı ÂİLE KARARNÂMESİ

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.314-318, 1998

HAKSIZ FİİL

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.210-211, 1997

HAL'

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.216-218, 1997

GASP

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.387-392, 1996

EVLÂT EDİNME

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.527-529, 1995

DÎVÂN-ı AHKÂM-ı ADLİYYE

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.387-388, 1994

DÜSTUR

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.48-49, 1994

DEYN

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.266-268, 1994

DİN (Din ve Vicdan Hürriyeti-Gayrımüslimler)

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.325-328, 1994

CUÂLE

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.77-78, 1993

CEZA

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.478-482, 1993

CEVDET PAŞA

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.443-450, 1993

ÇOCUK

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.361-363, 1993

BORÇ

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.285-291, 1992

BATILILAŞMA

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.162-167, 1992

ANAYASA

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.153-164, 1991

AZÎMÂBÂD

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.329-330, 1991

ARAZİ KANUNNÂMESİ

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.346-347, 1991

AVÂRIZ

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.108, 1991

AİLE

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.196-200, 1989

AHVÂL-i ŞAHSİYYE

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.192, 1989

ALİ HAYDAR EFENDİ, Büyük

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.396, 1989

ALİ HAYDAR EFENDİ Küçük

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.396-397, 1989

ALİ el-HAFÎF

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.395, 1989