General Information

Institutional Information: Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Hukuk Tarihi Anabilim Dalı
Research Areas: Social Sciences and Humanities