Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Soyut Canlandırma

The Journal of Social Sciences - SOBIDER , vol.6, no.38, pp.303-318, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dijital Emek Kavramı ve Dijital Sanatın Dönüşümü Bağlamında NFT (Non-Fungible Token) Üretimine Bir Bakış

9.Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Çalışmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 May 2022, pp.95

ÜÇ BOYUTLU SAYISAL ORTAM MEKÂNLARI VE MELEZ DÜNYALAR

9. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda İletişim Çalışmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 May 2022

SANATSAL İLLÜSTRASYONLARDA BİLGİSAYAR VE GRAFİK TABLET KULLANIMI: ÖRNEK UYGULAMA

4th International Nowruz Conference on Scientific Research, Karabagh, Azerbaijan, 18 - 21 March 2021

ÜÇ BOYUTLU TASARIM VE SANAL GERÇEKLİK KULLANIMI (GÖBEKLİTEPE ÇALIŞMASI)

Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2021 Yılı Seminer Etkinlikleri - 1, Iğdır, Turkey, 26 March 2021

Hipnotik, Kısa ve Sonsuz Döngülü Canlandırmalar ve Bir Uygulama

Karadeniz 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi - UBAK, Ordu, Turkey, 25 - 26 April 2020, pp.502-512

Sanaldan Gerçeğe, Gerçekten Sanala Daldırma

1. Uluslararası Yeni Dünya İletişim Kongresi, 22 - 23 February 2020, pp.14

Lotte Reiniger ve Prens Ahmed’in Maceraları

USVES Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 - 23 February 2020, pp.217-218

“Bao” Canlandırma Filmi Üzerinden Üç Boyutlu Mekân ve Karakter Uyumu İncelemesi

ICAR Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Bolu, Turkey, 17 - 19 February 2020, pp.187

Yeniden Üretim Sonucu Kaybolan Sanat Yapıtının Aurasını Sanal Gerçeklik ile Yeniden Bulmak

Dijital Çağda Yeni Medya ve İletişim Paneli, Iğdır, Turkey, 27 December 2019

Resim Sanatında Bir Üretim Tekniği Olarak Sanal Gerçeklik

BİLTEK Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.216

Canlandırma Sanatında Sürrealizm Etkisi: Destino

VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019, pp.433

Üniversite Resmi İnternet Sitelerinin Görsel Açıdan İncelenmesi ve Mukayeseli Karşılaştırmaları.

IV. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi - IKSAD, Erzurum, Turkey, 5 - 08 September 2019, pp.81

Soyut Animasyon

6. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu, Alanya, Turkey, 18 - 20 April 2019, pp.100

Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Ortam Farklılıkları Bağlamında Bir İnceleme

6. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu - Asos Congress, Alanya, Turkey, 18 - 20 April 2019, pp.85

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunmasında Canlandırma Film Kullanımı

5. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu - Asos Congress, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.73

Amerika Birleşik Devletleri’nde Baby Shower Partisi ve Türkiye’de Kabullenme Süreci

Ahtamara 1. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi - İksad, Van, Turkey, 25 - 26 August 2018, pp.366-381

M.C. Escher Resimlerinde Mekan Örüntüsü

Çukurova Üniversitesi II. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu, 11 - 14 April 2018

M.C. Escher Resimlerinde Mekân Örüntüsü

Çukurova Üniversitesi 2. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu, Adana, Turkey, 11 - 14 April 2018

Demokratik Rejimlerde Medyanın İşlevi: ‘All The President’s Man’ Film Örneği

3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu - Asos Congress, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.372

Türk Televizyonlarında Tartışma Programı Dekoru ve Grafik Öğe İlişkisi

2. Uluslararası Felsefe Eğitimi Sanat ve Bilim Sempozyumu ve Sergisi, Muğla, Turkey, 3 - 07 May 2017, pp.756-770

Reklam Kampanyalarının Bilinçaltına Etkisi Victoria Secret Love My Body Kampanya Örneği

2. Uluslararası Felsefe,Eğitim Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu ve Sergisi, Muğla, Turkey, 3 - 07 May 2017, pp.1570-1581

Books & Book Chapters

LIVE STREAMING ON A NETWORK

in: MULTIDISCIPLINARY PERSPECTIVES IN EDUCATIONAL AND SOCIAL SCIENCES IV, Mustafa KAHYAOĞLU, Editor, İKSAD Publishing House, Ankara, pp.173-199, 2022

Grafik Tasarımın Hareketli Görüntüde Göstergebilimsel Kullanımı ‘Godfather of Harlem’ Dizisi Açılış Filmi Örneği

in: HALKBİLİMİ BAĞLAMINDA MEDYA VE İLETİŞİM I, Samet KILIÇ, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.179-209, 2021

Sanatsal Çalışmalarda Toplumsal Sorumluluk

in: İletişim ve Sanat İncelemeleri, Lokman Zor, Editor, İksad Yayınevi, pp.149-181, 2021

Seri Üretimin Grafik Tasarım Kavramına Etkisi

in: Sanat ve İletişim Araştırmaları, Lokman ZOR, Editor, İksad Publishing House, Ankara, pp.41-62, 2020

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARINDA ÜÇ BOYUTLU MODELLEME KULLANIMI

in: Sanatın Gölgesinde, Uslu Recep, Editor, İksad Yayınevi, pp.125-146, 2020

GRAPHIC DESIGN IN TELEVISION DECOR

İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2017

Metrics

Publication

41