General Information

Institutional Information: Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Names in Publications: Akan H., Akan Hülya