General Information

Institutional Information: Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

Biography

DR. ÖĞR. ÜYESİ / KLİNİK PSİKOLOG FEYZA BEKİ

 

1991, Bingöl doğumludur.

 

Beki, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümü lisans (BA) eğitimini 2008-2013 yılları arasında tamamladı. 2013 yılında Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans (MsC) eğitimine başladı. 2015 yılında yüksek lisans tezini “Üniversite Öğrencilerinde Depresif Belirtiler ve Umutsuzluk Düzeyleri ile İlişkili Etmenler” konusu ile tamamlayarak “Klinik Psikolog” ünvanını aldı. Beki, yüksek lisans eğitimi süresince aynı zamanda NPİstanbul Beyin Hastanesi’nde yaklaşık iki sene “Psikolog” olarak çalıştı. Burada çok çeşitli vaka deneyimleri elde etti, psikiyatrik vizitelerde vaka sunumları ve bilimsel etkinliklerde çeşitli sunumlar gerçekleştirdi. 

 

Beki, 2016 yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde Doktora (PhD) eğitimine başladı. 2019 Ekim ayında İngiltere’nin köklü üniversitelerinden biri olan Brunel Üniversitesi Londra’dan “Klinik Bilimlerde Misafir Araştırmacı” olarak kabul aldı. Araştırma projesi TUBİTAK tarafından desteklenmeyen Beki, doktora eğitimine Türkiye’de devam etti. Türkiye’de sosyal hizmet doktora programında ilk kez çalışılan; onkoloji, sosyal hizmet ve maneviyat alanlarını holistik perspektiften ele alan bir doktora tezi yazdı. 2021 yılında, “Onkoloji Hastaları Örneğinde Manevi Sosyal Hizmetler” konulu doktora tezini başarıyla savunarak, “Sosyal Hizmet Bilim Doktoru” ünvanını aldı.   

 

2018 yılında İnsan Hak ve Hürriyetleri Derneği’ne (İHH) bağlı Yetim Vakfı’nda korunmaya ihtiyacı olan çocuklar ve aileleri ile çalıştı. Korunmaya ihtiyacı olan çocuk, genç ve yakınlarına yönelik bireysel psikoterapi hizmeti sundu. 2019 yılında KIZILAY Altıntepe Hastanesi’nde Klinik Psikolog olarak görev aldı. Burada bireylere yönelik psikoterapi hizmeti sundu. 2019-2022 yılları arasında özel danışmanlık merkezlerinde yüzyüze ve online terapi uyguladı. Beki, yaklaşık 8-9 yıldır psikoterapist olarak çeşitli danışmanlık merkezlerinde yüzyüze ve online terapi uyguladı. Terapi ekolü olarak, Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, EMDR ve Varoluşçu Logoterapiyi kullanmakta ve seanslarda eklektik bir yaklaşımı tercih etmektedir. 

 

Beki, Mart 2022 yılından beri İstanbul Medipol Üniversitesi (İMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. 2021-2022 Bahar ve 2022/2023 Güz ve İlkbahar dönemlerinde yaklaşık sekiz ayrı dersi İMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulu’nda eşzamanlı olarak fakülte ve yüksekokul öğrencilerine vermiştir. Verilen dersler; Sosyal Hizmet Tarihi ve Etiği, Aile Refahı ve Sosyal Hizmet, İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre 1 ve İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre 2, Salgın ve Afetlerde Sosyal Hizmet, Psikoloji, Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı, Gençlik Refahı ve Sosyal Hizmet ve Sosyal Sorunlar ve Çözüm Yolları dersleridir. 

 

Psikoloji ve sosyal hizmet alanlarında düzenlenen onlarca yüzyüze ve çevrimiçi kongre, sempozyum ve eğitimlere katılan Beki, Klinik Psikolog ve Dr. Öğretim Üyesi olarak akademik ve uygulama alanlarında çalışmalarını devam ettirmektedir. Çalışma ve ilgi alanları; klinik psikoloji ve klinik sosyal hizmet alanlarıdır.

 

 

 

 

 

 

Sertifikalar:

Beki, 2014-2015 yılında Psikoloji Eğitimleri ve Organizasyonları Merkezi POEM’de Prof. Dr. Hakan Türkçapar’dan “Bilişsel Davranışçı Terapi” (BDT) Kuramsal Eğitimini aldı. 

 

2018 yılında Psikoterapi ve Eğitim Merkezi PSİKONET’de Dr. Alp Karaosmanoğlu’ndan Uluslararası Şema TerapiDerneği onaylı “Şema Terapi Eğitimi” aldı. 

 

2019 yılında İFTİ Psikoterapi Merkezi’nde, Dr. Murat Dokur’dan Uluslararası Aile Terapisi Derneği onaylı “Aile ve Çift Terapisi Eğitimi”ni aldı.

 

2023 yılında Davranış Bilimleri Enstitüsü DBE’de Dr. Emre Konuk’tan Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme “EMDR” Eğitimini aldı. Grup süpervizyonlarını tamamlayarak “EMDR 1.Düzey Terapist” ünvanını aldı.

 

2023 yılında Value İstanbul’da Dr. Erkan Kalem’den Logoterapi 1. Düzey Eğitimini aldı. 

 

 

Akademik yayınlar:

Beki’nin 2021 yılından itibaren yedisi uluslararası olmak üzere toplam sekiz eseri bulunmaktadır. 

 

2021 yılında, Uluslararası hakemli Türk Uygulamalı Sosyal Hizmet Dergisi’nde “A Spiritual Social Work Intervention Proposal In The Field of Medical Social Work: Umran Model” başlıklı İngilizce makalesi yayınlanmıştır. 

 

Aynı yıl Ulusal hakemli Toplumsal Politika Dergisi’nde “Sosyal Hizmette Manevi Değerlendirme Yöntemleri ve Ölçekleri” başlıklı derleme makalesi yayınlanmıştır. 

 

Beki, 2022 yılında, “Manevi/ Spiritüel Korunma” başlıklı kitap bölümü ile “İnsan Sağlığında Koruyucu Yaklaşımlar” kitabında bölüm yazarı olarak yer almıştır. 

 

2023 yılında, Klinik Psikoloji ve Klinik Sosyal Hizmet İlişkisi başlıklı kitap bölümü ile “Disiplinlerarası Sosyal Hizmet Holistik Perspektif” kitabında bölüm yazarı olarak yer almıştır. 

 

Beki, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), 6. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi’nde “Salgın ve Afetlerde Sosyal Hizmet” konulu “Sözlü Bildiri”sini sunmuştur. 2023 yılında sözel bildirisi MAKÜ’de yayınlanmıştır. 

 

Aynı yıl, Üsküdar Üniversitesi, “Deprem ve Travma Sonrası Büyüme” konulu 5. Uluslararası Pozitif Psikoloji Kongresi’nde “Travma ve Logoterapi” başlıklı sözel bildirisini sunmuştur. 2023 yılında sözel bildirisi Üsküdar Üniversitesi süreli yayınlarında yayınlanacaktır. 

 

Beki, ayrıca aynı yıl “Kanser Hastası Çocukları Olan Ebeveynlerin Psikososyal Sağlığının Çocukları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi” konulu projesi ile TÜBİTAK 2209-A: Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’ndan kabul almıştır. Araştırma projesi devam etmektedir. 

 

Beki’nin “Onkoloji Hastaları Örneğinde Manevi Sosyal Hizmetler” konu başlıklı kitabı da yakın bir tarihte uluslararası bir yayınevi tarafından yayınlanacaktır.