General Information

Institutional Information: Iletişim Fakültesi, Medya Ve Görsel Sanatlar Bölümü
Research Areas: Art, Fine Arts