General Information

Institutional Information: Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası Ilişkiler Bölümü (Ingilizce )
Research Areas: Political Science

Names in Publications: Ozturk-Tuncel Duygu, Öztürk Duygu