Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Right coronary artery aneurysm after percutenous coronary balloon angioplasty.

26. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019

Pneumomediastinum After Epicardial Ventricular Tachycardia Ablation

14th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 5 - 08 April 2018, vol.121, pp.127-128

Inadvertent Perıcardıal Access Durıng Transeptal Puncture

14th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 5 - 08 April 2018, vol.121, pp.94-95

Exercise-Induced Atrial Repolarization Ta Wave

14th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 5 - 08 April 2018, vol.121, pp.146

An Unusual Lutembacher Syndrome

14th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 5 - 08 April 2018, vol.121, pp.144-145

Effect of Shock Polarity on Defibrillation Threshold: AMeta-Analysis

14th INTERNATIONAL CONGRESS OF UPDATE IN CARDIOLOGY ANDCARDIOVASCULAR SURGERY, 5 - 08 April 2018, vol.121, pp.17

A Novel Use of Cardiac Resynchronization Therapy - Defibrillator Device in Hypertrophic Cardiomyopathy

14th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 5 - 08 April 2018, vol.121, pp.123-124

A Fully Malfunctioning Implantable Cardioverter - Defibrillator Device

14th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 5 - 08 April 2018, vol.121, pp.122-123

Repolarization Parameters in Patients with Coronary Artery Ectasia

14th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 5 - 08 April 2018, vol.121, pp.14

3 D Anatomic Mapping Guided Pediatric Ablation With Limited Fluoroscopy

14. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 5 - 08 April 2018

The new frontiers of AF

Venice Arrhythmias 2017, 25 - 27 October 2017

Koroner hava embolisi ile ilişkili elektrokardiyografik epsilonbenzeri dalga

33nd Turkish eardiology eongress with Intemational Participation, 5 - 08 October 2017

The association of left ventricular mass index with coronary collateral circulation.

European Society of Cardiology Congress(Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti Kongresi) 2017, 26 - 30 August 2017, vol.38, pp.1224

Yaşlılarda Kardiyak Aritmiler

uluslararası akademik geriatri kongresi 2017, 12 - 16 April 2017

AF Ablasyonu Endikasyon Teknikler ve Sonuçları

32 . Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 20 - 23 October 2016

Deneyimimi Paylaşıyorum İlginç OlgularAritmilerin Elektriksel Tedavileri

12. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi 10 - 13 Mart 2016 / Sueno Belek Kongre Merkezi, Antalya - Türkiye, 10 - 13 March 2016

International Forum of Arrhythmias IFA Leipzig den Canlı YayınMRG ile VT Ablasyonu

12. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi 10 - 13 Mart 2016 / Sueno Belek Kongre Merkezi, Antalya - Türkiye, 10 - 13 March 2016

Fragmented QRS Tp e Interval and Tp e QTc Ratio Are Correlated with the Severity of Liver Cirrhosis

12th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (UCCS) 2016, Antalya, 10 - 13 March 2016

Increased Platelet to Lymphocyte Ratio is Related to Slow Coronary Flow

11. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 26 - 29 March 2015

Association of Red Blood Cell Distribution Width with The Presence and Severity of Rheumatic Mitral Valve Stenosis

11. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 26 March 2015 - 29 January 2016

Evaluation of Atrial Electromechanical Delay in Subjects with Vitamin D Deficiency

11. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 26 - 29 March 2015

Acute Coronary Syndrome due to Diclofenac induced Anaphylaxis Type 1 Kounis Syndrome

11. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 26 - 29 March 2015

Books & Book Chapters

Son Kılavuzun Eşliğinde Elektrot Çıkarılması: Kime, Nasıl?

in: Kalp Pillerinde Güncelleme - 2019, Azem AKILLI, Evrim ŞİMŞEK, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.65-72, 2019

Leadless Pacemakerlar

in: Kalp Pillerinde Güncelleme - 2019, Azem AKILLI, Evrim ŞİMŞEK, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.56-61, 2019

Atriyal Fibrilasyonun Kriyobalon ile Ablasyonu

in: Temel Kardiyak Elektrofizyoloji ve Transkateter Ablasyon Kitabı, Ali Oto, Bülent Özin, Editor, ERKEM Tıbbi Yayıncılık, pp.298-309, 2018

Epikardiyal Ventriküler Taşikardi Ablasyonu

in: Temel Kardiyak Elektrofizyoloji ve Transkateter Ablasyon Kitabı, Ali Oto, Bülent Özin, Editor, ERKEM Tıbbi Yayıncılık, pp.374-381, 2018

Pulmoner Ven Dışından Kaynaklanan Atriyal Fibrilasyon Tetikleyicileri

in: Temel Kardiyak Elektrofizyoloji ve Transkateter Ablasyon Kitabı, Ali Oto, Bülent Özin, Editor, ERKEM Tıbbi Yayıncılık, pp.310-314, 2018

Turkey

in: The EHRA White Book 2017, G. Hindricks, J. Camm, B. Merkely, P. Raatikainen, D.O. Arnar, Editor, EHRA European Heart Rhythm Assosiation, pp.515-524, 2017