Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Perkütan sfinkteroplasti ve biliyer taş çıkartılması

38. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 04 November 2017

Testis tümöründe vena kava inferior trombüsü ve yönetimi

38. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 04 November 2017

Dev sağ atrium: kardiyak MR bulguları

38. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 04 November 2017

MR defekografide sık karşılaşılan bulgular

Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. yıllık bilimsel toplantısı, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017

Obezite cerrahisi sonrası gelişen portal ven ve splenik ven trombozu: olgu sunumu

16. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri, İstanbul, Turkey, 30 March - 01 April 2017

Çift sol ön inen koroner arter

37. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 05 November 2016

Nadir bir akut batın olgusu transpoze overde torsiyon

37. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 05 October 2016

Akut aortik sendrom: Olgu serisi.

36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 October 2015

Periaortit vakalarına bakış: olgu serisi

36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 October 2015

Nadir bir olgu: Primer pankreas lenfoması

36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 October 2015

Tailgut kisti: MRG bulguları.

36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 October 2015

Diverkülite sekonder gelişen iliakokolonik fistül olgusu

36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 October 2015

Sağ koroner arterden köken alan sol bronşiyal arter

36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 October 2015

Gastrointestinal Sistem Lipomları

33. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2012

Çok nadir görülen pankreas lipomu: 4 olgu sunumu

33. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2012

Coronary CT angiography in the evaluation of coronary artery variations and anomalies

97th Scientific Assembly and Annual Meeting, Chicago, United States Of America, 27 November - 02 December 2011

Books & Book Chapters

Pankreasın Radyolojik Anatomisi

in: Pankreas, DURUR KARAKAYA AFAK,ROZANES İZZET, Editor, TÜRKİYE KLİNİKLERİ, Ankara, pp.8-18, 2021