Lect. Aslıhan DEMİRCAN


Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,


Research Areas: Microbiology and Clinical Microbiology


Names in Publications: Demircan Aslihan

Education Information

2021 - Continues

2021 - Continues

Doctorate

Istanbul University, Aziz Sancar Institute Of Experimental Medicine, Department Of Molecular Medicine, Turkey

2012 - 2016

2012 - 2016

Postgraduate

Istanbul University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Tıp (Yl) (Tezli), Turkey

2005 - 2012

2005 - 2012

Undergraduate

Istanbul Technical University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü, Turkey

Dissertations

2017

2017

Postgraduate

Klinik Örneklerden İzole Edilen Mycobacterıum tuberculosis Kompleks Suşlarının Pulsed Field Jel Elektroforez Yöntem (PFGE)i İle Genotiplendirilmesi

Selcuk University, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji

2016

2016

Postgraduate

Koroner arter hastalarında CPT1A ve CROT gen varyasyonlarının dislipidemik fenotiple ilişkilerinin incelenmesi

Istanbul University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Tıp (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Lecturer

Istanbul Medipol University, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

2014 - 2017

2014 - 2017

Research Assistant

Selcuk University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

2018 - Continues

2018 - Continues

Erasmus Program Institutional Coordinator

Istanbul Medipol University

Books & Book Chapters

2023

2023

Rutin Mikrobiyolojide Kullanılan Besiyeri Türleri ve Hazırlanmaları

Demircan A.

in: Tıbbi Mikrobiyoloji, Tuba DAL, Editor, Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Ankara, pp.73-92, 2023

2022

2022

Biyosensörler ve Lateral Akış (LFA) Testlerinin Mikrobiyolojik Tanıda Kullanımı

Altındiş M., Demircan A.

in: Moleküler Mikrobiyoloji Tanı ve Epidemiyoloji, DURMAZ R,ESER Ö,OTLU B, Editor, Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Ankara, pp.161-170, 2022


Citations

Total Citations (SCOPUS): 1

h-index (SCOPUS): 1