General Information

Institutional Information: Uluslararası Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Fizyoloji Anabilim Dalı
Research Areas: Neurophysiology, Neurophysiology