Academic and Administrative Experience

Courses

 • Postgraduate Coagulation disordes I-II uluslarası tıp

 • Undergraduate Anemia uluslarası tıp

 • Undergraduate Konjenital ve Edinsel Kemik İliği Yetmezliği ve Otoimmün hemolitik anemiler 4. sınıf

 • Undergraduate Kanama- pıhtılaşma bozuklukları-1-2 4.sınıf

 • Undergraduate -Real case Discussion (Bleeding Diathesis) uluslarası tıp

 • Undergraduate Öğretim Üyesi Pratiği ( 8 Grup ) 4.sınıf

 • Undergraduate Çocukluk çağı anemilerine yaklaşım 4.sınıf

 • Undergraduate Congenital / Acquired bone marrow failure and autoimmune hemolytic anemia uluslarası tıp

 • Undergraduate -Real case Discussion(Nasal Bleeding) uluslarası tıp

 • Undergraduate VİZİT-PDÖ (1-2) 24 grup 4.sınıf

 • Undergraduate Real case Discussion(Lymphoma) uluslarası tıp

 • Undergraduate nutrisyonel anemiler 4. sınıf

 • Undergraduate -Real case Discussion(Anemia) uluslarası tıp

 • Undergraduate Oncological diseases in childhood diseases in childhood I-II uluslarası tıp

 • Undergraduate anemi-3.sınıf

 • Undergraduate Coagulation disordes I-II uluslarası tıp

 • Undergraduate VİZİT-PDÖ (1-2) 4 grup 4.sınıf

 • Undergraduate -Semptomdan Tanıya Burun Kanaması 4.sınıf

 • Undergraduate Öğretim Üyesi Pratiği ( 14 Grup ) 4.sınıf

 • Undergraduate VİZİT-PDÖ (1-2) 8 grup 4.sınıf

 • Undergraduate -Real case Discussion (Bleeding Diothesis) uluslarası tıp

 • Undergraduate VİZİT-PDÖ (1-2) 4.sınıf

 • Undergraduate -Pratik Uygulama (1-2 ) 4.sınıf

 • Undergraduate -Semptomdan Tanıya - Burun Kanaması 4.sınıf

 • Undergraduate Lenfomalar 4.sınıf

 • Undergraduate -Lenfadenopati ve EBV 4.sınıf

 • Undergraduate nutrisyonel anemiler 4. sınıf

 • Undergraduate Çocukluk çağı onkolojik hastalıkla 1-2 4. sınıf

 • Undergraduate -Febril nötropeni ve Onkolojik aciller 4.sınıf

 • Undergraduate Konjenital ve Edinsel Kemik İliği Yetmezliği ve Otoimmün hemolitik anemiler 4. sınıf

 • Undergraduate Lenfadenopati ve Karında Kitle - Çocukluk Çağı Kanserleri sınıf 3 Sustainable Development

 • Undergraduate Kanama- pıhtılaşma bozuklukları-1-2 4.sınıf

 • Undergraduate -Lösemiler (ALL) 4.sınıf

 • Undergraduate Çocukluk çağı anemilerine yaklaşım 4.sınıf