Education Information

Education Information

 • 2018 - 2022 Doctorate

  Istanbul Okan University, Graduate School Of Socıal Scıences, Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Turkey

 • 2004 - 2006 Postgraduate

  Yeditepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Ve Denetimi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1991 - 1995 Undergraduate

  Marmara University, Atatürk Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2022 Doctorate

  Öğretmenlerin karara katılma durumu ve katılma isteği ile örgütsel yabancılaşma düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi

  Istanbul Okan University, Graduate School Of Socıal Scıences

 • 2006 Postgraduate

  Kapsamlı Okul İklimini Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe Dilsel Eşdeğerlik Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması

  Yeditepe University, Instıtute Of Educatıonal Scıences