DISCUSSION OF PROTECTION POLICIES AND INDUSTRIALIZATION IN THE PRESS OF THE II. ABDULHAMID PERIOD


DEMİR K.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.22, no.2, pp.477-508, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The first criticisms about the idea of liberal economics were seen in the newspapers of the period in 1870 and it was stated that the country should be industrialized. In the 1880s, the country's industrialization and increasing the customs rates to protect its industry were strongly expressed in the press. Ahmet Mithat Efendi, who systematically expressed the idea of patronage in the country for the first time. Ahmet Mithat stated that the industrialization of the country would not take place with the application of liberal economic thought and that this idea would only be applied to developed countries. For this reason, he advocated the protection of the Ottoman industry. In 1880, Ahmet Mithat initiated the dönem Interpretationof Truth politik and the periodical periodicals of industrialization policies were supported. These newspapers emphasized the importance of industrialization for the country's economic development and demanded that the state implement protective measures for the development of industry.
Liberal iktisat düşüncesine dair ilk eleştiriler 1870 senesinde dönemin gazetelerindegörülmüş ve ülkenin sanayileşmesi gerektiği belirtilmiştir. 1880’lerde ise ülkeninsanayileşmesi ve sanayisini koruması için gümrük oranlarını artırılması güçlü bir şekildedönemin basınında dillendirilmiştir. Ülkede himaye düşüncesinin ilk defa sistemli olarakdillendiren Ahmet Mithat Efendi’dir. Ahmet Mithat ülkenin sanayileşmesinin liberal iktisatdüşüncesinin uygulanmasıyla gerçekleşmeyeceğini ve bu düşüncenin ancak belli bir orandasanayisi gelişmiş ülkeler arasında uygulanacağını belirtmiştir. Bu nedenle Osmanlı’nınsanayisini himaye etmesi gerektiğini savunmuştur. 1880 senesinde Ahmet Mithat’ınTercüman-ı Hakikat’ta başlattığı himaye düşüncesi ve sanayileşme politikalarını döneminsüreli yayınları da destek çıkmıştır. Bu gazeteler ülkenin iktisadi kalkınması içinsanayileşmenin önemli olduğunu vurgulamış ve sanayinin gelişmesi için de devletinkoruyucu tedbirler uygulamasını istemiştir.