Küresel Salgının Yeni Normal Dönemde Salgın ile Mücadele Politikaları ve Hazırlık Çalışmaları


Öztürk R.

in: Küresel Salgının Anatomisi İnsan ve Toplumun Geleceği, Muzaffer Şeker,Ali Özer,Cem Korkut, Editor, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, pp.81-98, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Türkiye Bilimler Akademisi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.81-98
  • Editors: Muzaffer Şeker,Ali Özer,Cem Korkut, Editor
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Dünya genelinde devam eden COVID-19 pandemisi, çok büyük halk sağlığı sorunlarına neden olmakla birlikte, ekonomi, çalışma, eğitim ve diğer pek çok alanda değişik toplum ve sektör sorunlarına yol açmıştır. Bu kapsamda salgın, olumsuz etkilerini devam ettirmektedir. Giderek artan ve yaşlanan nüfus, sağlıksız kentleşme, dünya ölçeğinde gelir dağılımındaki bozukluklar, anti-mikrobik maddelere karşı artan direnç, küresel ısınma ve iklim değişiklikleri, yaban hayatına müdahaleci yaklaşımlar ve diğer nedenlerle dünya genelinde enfeksiyonların epidemiyolojisi değişmekte, yeni enfeksiyon hastalıkları ortaya çıkmakta ve bunlardan bazısı salgın, hatta pandemi riski taşımaktadır. Bu nedenle hem ulusal düzeyde hem de dünya genelinde salgınlara karşı değişik politikaların hayata geçirilmesi gerekmektedir. Öncelikli olarak TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) bünyesinde çok acilen bir “Enfeksiyon Hastalıkları ve Salgınlar Enstitüsü” kurulmalıdır. Ülke genelinde “Tek Sağlık” anlayışına önem veren çalışmalar yapılmalıdır. Salgın durumlarında işe yarayacak yapısal önlemlerin alınması, nitelikli sağlık insan gücü yetiştirilmesi, salgın durumlarında hızlı tanı ve ileri analizlerle birlikte, aşı ve ilaç üretimi kapasitesine ulaşma çalışmaları istikrarla devam ettirilmelidir. Salgın sürecinde, sosyal yaşam, ekonomi, çalışma, eğitim, tarım ve diğer alanlarda yaşanacak sorunlar için de çalışmalar yapılmalıdır. Bunları sağlamak üzere politikalar belirlenmeli, ülke içinde kurumların entegre çalışması temin edilerek, Dünya Sağlık Örgütü ve diğer ilgili uluslararası kuruluşlarla ileri iş birlikleri sağlanmalıdır.