Örgütlerde Yönetsel Etkinliğe Ulaşmada Yeni Bir Yaklaşım Yaratıcı Liderlik


DEMİR USLU Y., MERMER G., KESKİN S.

Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.16, no.22, pp.429-455, 2011 (Peer-Reviewed Journal)