Geriatrik Bireylerde Denge ve Depresyon Düzeyinin Yaşam Kalitesine Etkisi


Sökük İ., KARANKI İ., TUNALI A. N.

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 November - 01 December 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Istanbul Medipol University Affiliated: No